Cursos monogràfics – Juliol 2022

L’EOI  Lleida ofereix una nova edició de cursos monogràfics d’estiu al juliol 2022!

ENGLISH FOR TRAVELLING (Nivell B1)

DOES IT SOUND RIGHT? (Nivell B1)

BLA BLA BLA (Francès B1)

Cursos de 30 hores 100% presencials

Màxim de 20 alumnes per grup

Inici dels cursos: 4 de juliol de 2022

Preu dels cursos: 204 € + 10 € de material                                                                                   

Matrícula

Dates: Del 16 de maig al 29 de juny

Horari: De 9.30 a 20 h de dilluns a dijous i divendres de 9.30 a 14h fins el dia 16 de juny.  Del 20 al 29 de juny només de 9.30 a 14h.

Lloc: Secretaria de l’EOI. També podeu fer la matrícula en línia del dia 16 de maig fins el 29 de juny i ens posarem en contacte amb vosaltres.

En aquest enllaç podeu consultar les possibles bonificacions i/o exempcions.

Requisits

  • Cal presentar la fotocòpia del DNI o passaport i l’acreditació del nivell de llengua. El pagament de la matrícula s’ha de fer efectiu a qualsevol terminal de Servicaixa o bé per internet, a Línia Oberta de “La Caixa”.
  • Cal tenir 16 anys, com a mínim, o complir-los durant l’any 2022.
  • L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no arriba al mínim d’alumnes establert.
  • La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. Les sol·licituds s’atendran per estricte ordre d’arribada.
  • No es retornarà l’import total o parcial de la matrícula en cas que l’alumne/a decideixi no assistir als cursos o retirar-se’n.

Certificació

En acabar el curs, l’EOI lliurarà un certificat d’assistència, sempre que l’alumne/a hagi assistit al 80% de les classes.

Els nostres cursos estan en tràmit de ser reconeguts pel Departament d’Educació com a cursos de Formació Permanent.

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció.

Cursos subjectes a possibles canvis per motius de força major!

Per rebre atenció personalitzada, escriviu un correu  a secretaria@eoilleida.

Comparteix