Documentació


Documentació que cal aportar per a la preinscripció i la matriculació:

Preinscripció

DNI o passaport de la persona que s'ha de preinscriure.

Test de nivell

  • DNI o passaport de la persona preinscrita.
  • RESGUARD de la preinscripció.

Matriculació

Alumnes nous

Alumnes que no s’han matriculat mai a la EOI de Lleida o trasllats d’expedients d’altres EOI:

  • DNI o passaport.
  • Alumnes de 14 i 15 anys: certificat del centre on es cursa l’ESO que informi de la primera llengua estrangera que s’estudia o bé una fotocòpia compulsada del llibre d’escolaritat on consti la llengua estrangera que s’estudia.
  • 1 fotografia mida carnet.
  • Si és el vostre cas, fotocòpia de la documentació d'exempció o reducció de taxa de matricula.
  • Si és el vostre cas, trasllat d’expedient.

Podeu enviar la documentació a:
secretaria@eoilleida.cat

Matriculació

Antics alumnes

Alumnes oficials del curs vigent:

Si és el vostre cas, documentació acreditativa del dret a la reducció de taxes. La data límit per a presentar la documentació es troba al resguard de matrícula que us heu imprès des de l'aplicatiu de matriculació.

Alumnes que han estudiat a EOI Lleida en cursos anteriors al vigent i que no són alumnes oficials actualment:

  • Resguard de preinscripció.
  • Si és el vostre cas, documentació acreditativa del dret a la reducció de taxes.

Alumnes dels CPD Les Borges Blanques, Balaguer, Tremp i Vielha

Heu d'enviar la documntació a secretaria@eoilleida.cat

Si s'escau, podeu descarregar la sol·licitud de trasllat d'expedient en aquest enllaç

Si oblideu algun document en el moment de la matrícula ens el podeu adjuntar a secretaria@eoilleida.cat