Cursos ordinaris


CURSOS PRESENCIALS (extensius i intensius)

A l’escola Oficial d’Idiomes de Lleida s’imparteixen cursos presencials extensius d’alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus. Els cursos presencials són cursos ordinaris que s’estenen de finals de setembre a finals de maig.

Estan organitzats en classes de dues hores i quart en torns de dilluns i dimecres i de dimarts i dijous. El marc horari actual va del matí fins al vespre; al matí hi ha classes de les 9:15 a les 11:30 i a la tarda de les 14:15 fins a les 21:00 en franges horàries de dues hores i quart.

Un torn especial de dilluns i dijous es complementa amb el torn de les classes al CPD de Vielha que s’imparteixen els dimarts i dimecres.

Els cursos intensius s’ofereixen als departaments de català i d’espanyol per a estrangers. Alguns nivells d’aquests departaments s’organitzen en classes diàries de dilluns a dijous, des de finals de setembre a gener, el primer quadrimestre i des de febrer a maig el segon quadrimestre; els alumnes fan dos nivells en un any acadèmic i per tant, han de ser avaluats al gener i s’han d’inscriure al nou curs a finals de gener per ser avaluats a finals de curs.


CURSOS SEMIPRESENCIALS

Els cursos semipresencials, són cursos que suposen un dia de classe presencial a la setmana, l’altra meitat del treball i de la docència es fa a casa o a qualsevol lloc on es tingui connexió a Internet.

A l’EOI de Lleida oferim aquest tipus de cursos als nivells B1 (3r), B2 (4rt i 5è) i C1 d'anglès.

Estan pensats per les persones que tenen poca disponibilitat horària per venir al centre i volen aprendre d'una manera autònoma però guiada per un professor/a EOI.

La matrícula a aquest cursos es fa al mateix temps que la resta de cursos.


CURSOS FLEXIBILITZATS ANUALS

Els cursos flexibilitzats us permeten aprendre FRANCÈS, ALEMANY o ANGLÈS a un ritme més pausat, venint a classe només 1 dia a la setmana.

Aquesta nova modalitat és experimental i només s'ofereix en els idiomes i cursos següents:

Alemany 1A i alemany 1B

Francès 1B 

Anglès 3B

La matriculació d'alumnes oficials a aquests cursos flexibilitzats es farà els dies 12 i 13 de juliol, presencialment, a la secretaria de l'EOI.

Els alumnes nous han de seguir el procediment d'admisió ordinari, és a dir preinscripció i test de nivell.

imatge de cursos flexibilitzats

CURSOS FORMACIÓ PROFESSORAT

Pla d'Impuls de l'Anglès (PIA)

El Departament d’Ensenyament organitza, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, cursos d’anglès de nivells 4t, 5è i C1 a les escoles oficials d’idiomes i de nivells 3r, 4t i 5è a l'IOC per a professorat. Aquests cursos s’adrecen majoritàriament al professorat no especialista a fi de que assoleixi uns nivells alts de competència lingüística en anglès.

A L’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida, les classes per al professorat es fan a l’Institut Josep Lladonosa.

HORARIS CURS 2018-19

INS Josep Lladonosa
Plaça Maria Rúbies s/n (a uns 200 m de l'EOI de Lleida)
25005 Lleida.

Horari

torn

Professor/a

ANGLÈS 4
19 – 21h

Dimarts/dijous

Per determinar

ANGLÈS 5
17 – 19h

Dimarts/dijous

Per determinar

ANGLÈS C1
17 – 19h

Dilluns/dimecres

Maria Cordorniu

ANGLÈS C1
19 – 21h

Dilluns/dimecres

Maria Cordorniu

  • Calendari de matrícula d’antics alumnes PIA per al curs 2018-2019
JULIOL 2018

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes del Pla d’Impuls de l’Anglès, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen.

Els alumnes repetidors hauran de pagar l'import de la taxa o preu públic de segona matrícula. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2018-2019”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a "CaixaBanc". També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00h a partir de la formalització de la matrícula.

Dilluns 2 de juliol

ACCÉS al NIVELL C1

Alumnes de 5è del curs 2017-18 que hagin aprovat la prova de certificat de nivell Avançat amb una nota de 75-100 punts.

ACCÉS a 4t i 5è

Alumnes 4t del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació d’APTE/A.

Dimarts 3 de juliol

ACCÉS al NIVELL C1

Alumnes de 5è del curs 2017-18 que hagin aprovat la prova de certificat de nivell Avançat amb una nota de 65-74.99 punts.

ACCÉS a 4t i 5è

Alumnes de 4t i 5è del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA o NO PRESENTAT/DA.

Dimecres 4 de juliol

ACCÉS al NIVELL C1

Alumnes de C1 del curs 2017-18 NO PRESENTAT/ADA, NO QUALIFICAT/ADA, NO APTE/A o que van fer RENÚNCIA de matrícula.

ACCÉS a 4t i 5è

Alumnes de 4t i 5è del curs 2017-18 que van fer RENÚNCIA de matrícula.

Noves inscripcions curs 2018-19consulteu la informació. Feu click
This is where the content for your alert goes. Best to keep it short and sweet!