Cursos ordinaris


CURSOS PRESENCIALS (extensius i intensius)

A l’escola Oficial d’Idiomes de Lleida s’imparteixen cursos presencials extensius d’alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus. Els cursos presencials són cursos ordinaris que s’estenen de finals de setembre a finals de maig.

Estan organitzats en classes de dues hores i quart en torns de dilluns i dimecres i de dimarts i dijous. El marc horari actual va del matí fins al vespre; al matí hi ha classes de les 9:15 a les 11:30 i a la tarda de les 14:15 fins a les 21:00 en franges horàries de dues hores i quart.

Un torn especial de dilluns i dijous es complementa amb el torn de les classes al CPD de Vielha que s’imparteixen els dimarts i dimecres.

Els cursos intensius s’ofereixen als departaments de català i d’espanyol per a estrangers. Alguns nivells d’aquests departaments s’organitzen en classes diàries de dilluns a dijous, des de finals de setembre a gener, el primer quadrimestre i des de febrer a maig el segon quadrimestre; els alumnes fan dos nivells en un any acadèmic i per tant, han de ser avaluats al gener i s’han d’inscriure al nou curs a finals de gener per ser avaluats a finals de curs.


CURSOS SEMIPRESENCIALS

Els cursos semipresencials, són cursos que suposen un dia de classe presencial a la setmana, l’altra meitat del treball i de la docència es fa a casa o a qualsevol lloc on es tingui connexió a Internet. A l’escola oferim aquest tipus de cursos des de 3r curs, el nivell B1 d’anglès. Estan pensats per les persones que tenen poca disponibilitat horària per venir al centre i que estan acostumats a les plataformes en línia com Moodle i Google Classroom.


CURSOS FORMACIÓ PROFESSORAT (anglès)

El Departament d’Ensenyament organitza, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, cursos d’anglès de nivells 4t, 5è i C1 a les escoles oficials d’idiomes i de nivells 3r, 4t i 5è a l'IOC per a professorat. Aquests cursos s’adrecen majoritàriament al professorat no especialista a fi de que assoleixi uns nivells alts de competència lingüística en anglès.

A L’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida, les classes per al professorat es fan a l’Institut Josep Lladonosa.

HORARIS CURS 2017-18

INS Josep Lladonosa
Plaça Maria Rúbies s/n (a uns 200 m de l'EOI de Lleida)
25005 Lleida.

Horari

torn

Professor/a

ANGLÈS 4
17 – 19h

Dimarts/dijous

M Josep Miralles

ANGLÈS 5
19 – 21h

Dimarts/dijous

M Josep Miralles

ANGLÈS C1
17 – 19h

Dilluns/dimecres

Koen Sneyers

ANGLÈS C1
19 – 21h

Dilluns/dimecres

Koen Sneyers