Cursos ordinaris


CURSOS PRESENCIALS (extensius i intensius)

A l’escola Oficial d’Idiomes de Lleida s’imparteixen cursos presencials extensius d’alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus. Els cursos presencials són cursos ordinaris que s’estenen de finals de setembre a finals de maig.

Estan organitzats en classes de dues hores i quart en torns de dilluns i dimecres i de dimarts i dijous. El marc horari actual va del matí fins al vespre; al matí hi ha classes de les 9:15 a les 11:30 i a la tarda de les 14:15 fins a les 21:00 en franges horàries de dues hores i quart.

Un torn especial de dilluns i dijous es complementa amb el torn de les classes al CPD de Vielha que s’imparteixen els dimarts i dimecres.

Els cursos intensius s’ofereixen als departaments de català i d’espanyol per a estrangers. Alguns nivells d’aquests departaments s’organitzen en classes diàries de dilluns a dijous, des de finals de setembre a gener, el primer quadrimestre i des de febrer a maig el segon quadrimestre; els alumnes fan dos nivells en un any acadèmic i per tant, han de ser avaluats al gener i s’han d’inscriure al nou curs a finals de gener per ser avaluats a finals de curs.


CURSOS SEMIPRESENCIALS

Els cursos semipresencials, són cursos que suposen un dia de classe presencial a la setmana, l’altra meitat del treball i de la docència es fa a casa o a qualsevol lloc on es tingui connexió a Internet.

A l’EOI de Lleida oferim aquest tipus de cursos als nivells B1 , B2.1, B2.2, C1, C2.1 I C2.2 d'anglès.

Estan pensats per les persones que tenen poca disponibilitat horària per venir al centre i volen aprendre d'una manera autònoma però guiada per un professor/a EOI.

La matrícula a aquest cursos es fa al mateix temps que la resta de cursos.


CURSOS FLEXIBILITZATS ANUALS

Els cursos flexibilitzats us permeten aprendre FRANCÈS, ALEMANY o ANGLÈS a un ritme més pausat, venint a classe només 1 dia a la setmana.

Aquesta nova modalitat és experimental i només s'ofereix en els idiomes i cursos següents:

Alemany A1 a i A1 b i alemany A2a i A2b

Francès A1a i A1b i francès A2a i A2b

Anglès B1b

La matricula dels alumnes oficials a aquests cursos flexibilitzats es fa al mateix temps que la resta de cursos.

Els alumnes nous han de seguir el procediment d'admisió ordinari, és a dir preinscripció i test de nivell.

imatge de cursos flexibilitzats

CURSOS DE FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT (PIA+)


Millora de la competència en llengües estrangeres

El Departament d’Educació promou la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat mitjançant el programa PIA+

El Programa PIA+ 2022-2023 és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI. En el cas de l'EOI de Lleida podeu formar-vos en els nivells:

  • B2.1, B2.2, C1 i C2 de la llengua anglesa.
  • tots els nivells de les llengües alemany, àrab, francès, italià i rus.

 Destinataris: professorat en actiu de centres públics, municipals i privats concertats. A l'inici del curs porteu el vostre carnet docent a secretaria i indiqueu que us voleu acollir al programa.

Consolidació de la llengua catalana

El Departament d’Educació ofereix també al professorat en actiu la possibilitat d’obtenir el nivell superior de llengua catalana (C2)

Informeu-vos dels tràmits