Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar de l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida està format per:

Representants del professorat

Maria Solé

Diego Simón

Judit Bòria

Mercè Pedrol

Jordi Màsich

Representants de l'alumnat

Josep Riba

Dora Camarasa

Núria Pujol

Carles Torra

Mercè Badia

Representants del PAS

M. Àngels Mir

Representant
de la Paeria

Joan Gómez

Representants de la direcció del centre

Sole Sebastia
(Directora)

Neus Pascual
(Cap d'estudis)

Tere Cots
(Secretària)