Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar de l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida està format per:

Representants del professorat

Elena Banyeres 

Sylvaine Béal

Carmen Portolés

Anna Rodríguez

Oscar David Sabata

Representants de l'alumnat

Representants del PAS

Xavier Esquirol

Representant
de la Paeria

Jordina Freixanet

Representants de la direcció del centre

Judit Bòria
(Directora)

Neus Pascual
(Cap d'estudis)

Maria Solé
(Secretària)