Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar de l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida està format per:

Representants del professorat

Sílvia Díaz de Alda

Jordi Màsich

Mercè Pedrol

Carmen Portolés

Maria Solé

Representants de l'alumnat

Alexandra Calderó

Dora Camarasa

Carme Carbonell

Pilar Pelegrí

Josep Riba

Representants del PAS

M. Àngels Mir

Representant
de la Paeria

Joan Gómez

Representants de la direcció del centre

Sole Sebastia
(Directora)

Neus Pascual
(Cap d'estudis)

Tere Cots
(Secretària)