Expedició de certificat


  • Abans de tramitar una sol·licitud on-line , recomanem que llegiu la informació que trobareu a gestions administratives.
  • Tots els camps del formulari són obligatoris.
  • Comproveu les vostres dades abans de saltar a la pàgina següent.
  • En alguns casos haureu d’adjuntar la documentació justificativa.
  • Un cop finalitzat el procés rebreu un missatge de confirmació de la sol·licitud.

En un termini de 6 dies podeu passar a recollir el vostre certificat per la secretaria de l’EOI (excepte del mes de juny fins a finals de setembre). Si el recull una altra persona haureu de facilitar-li la vostra autorització degudament signada on hi consti el vostre DNI.

El certificat de nivell intermedi (B2) i dels nivells avançats C1 i C2 no es pot sol·licitar en línia.

La tramitació d'aquest certificat s'ha de fer personalment a la secretaria del centre, s'han d'abonar les taxes corresponents a La Caixa i un cop rebut s'avisa per correu electrònic als interessats.