Matrícula

alumnes oficials

El procés de matrícula d’alumnes oficials de l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida es fa via telemàtica els dies que s’indiquen en el següent calendari i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

Trobareu l'aplicatiu per realitzar la matrícula al final d'aquest document. Cada nou termini s'obre a les 9h del matí, sense tancar l'accés als alumnes que s'havien de matricular en la franja anterior. Haureu d'accedir a aquest aplicatiu amb les contrasenyes que heu fet servir per a la consulta de qualificacions.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 7 i 8 de juliol presencialment a l’escola (o de la manera que es determini en funció de l’evolució de la pandèmia), (truqueu-nos al 973224321 o contacteu-nos a secretaria@eoilleida.cat).

Els alumnes que han fet un curs d'actualització i volen inscriure's a un nivell superior han de fer la preinscripció com a nous alumnes.

ATENCIÓ: Amb l'aplicació de la LOMCE els cursos canvien de nom i s'adapten al Marc europeu comú de referència:

                1r=A1         2n=A2        3r=B1        4t=B2.1        5è= B2.2       C1        C2 (de català)       C2.1 i C2.2 (d'anglès) 

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major.

 • Dates de la matrícula curs 2022-23

30 juny i 1 juliol

Alumnat d’A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2021-2022 que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup de la mateixa franja horària.

(Alumnat de Català, d’A1 a C1)

2 i 3 de juliol

Alumnat d’A1 a B2.2 i de C2.1 del curs 2021-2022  que ha obtingut la qualificació d’APTE/A i que es vol matricular a un grup d’una franja horària diferent.

(Alumnat de Català, d’A1 a C1)

4 i 5 de juliol

Alumnat d’A1 a C2.2 del curs 2021-2022 que ha obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que va fer la RENÚNCIA de matricula.

(Alumnat de Català, d’A1 a C2)

Accés a C2.1 (anglès)

Els alumnes aptes de nivell C1 que volen continuar al nivell C2.1 han de fer la preinscripció al setembre 2022

Informa't aquí

 • Trasllats a una altra EOI

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 11 i 12 de juliol. 

La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació , caldrà que l'interessat sol.liciti la tramitació del trasllat d’expedient a l'escola d'origen preferiblement per correu electrònic a secretaria@eoilleida.cat.

El procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

 • Pagament

Aquest curs hi ha NOVES SITUACIONS que permeten la reducció o exempció del preu a
abonar. És molt important que les consulteu amb deteniment per veure si hi teniu dret
i us les podeu aplicar en el moment de la matrícula:
Per a tots els cursos
Per als cursos A1, A2 i C1 (desplegueu “Ensenyaments d’idiomes”, especialment important per als alumnes d’ESO i Batxillerat i per aquells que estudieu més d’una llengua)
Per als cursos B1, B2.1 i B2.2

L’aplicatiu de matrícula us facilitarà 3 maneres de fer el pagament de la matrícula i el material:

 1. Amb targeta de crèdit/dèbit de qualsevol entitat
 2. Els clients de CaixaBank poden fer el pagament online a través de Línia Oberta
 3. Us podeu imprimir el “Resguard de matrícula ” per fer efectiu els imports de matrícula i material a qualsevol caixer automàtic o SERVICAIXA de CaixaBank ,en el termini de 24h, a partir de la formalització de la matrícula telemàtica. Cal fer dos pagaments, corresponents a cada un dels dos codis de barres del resguard. No cal portar el resguard de pagament al centre.

En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la taxa, cal aportar la documentació acreditativa al centre en el termini d’una setmana des de l’inici de les classes.

El fet de no aportar la documentació acreditativa de reducció o exempció de taxa comportarà l'anul.lació de la matrícula i la pèrdua de l'import pagat.

 • Matriculació

Instruccions

Per accedir a l'aplicatiu

Per accedir a l'aplicatiu cal que indiqueu:

 • usuari= data de naixement:  00/00/0000
 • contrasenya= DNI sense lletra.
 • contrasenya personal.
 1. Aneu a la pestanya GENERAL  i  MATRICULA ON-LINE
 2. Confirmeu o trieu grup.
 3. Trieu les taxes que us corresponguin (Ordinària/ família nombrosa de categoria general o monoparental/exempts). Consulteu la informació: AQUÍ

Disposeu de 24h per fer el pagament de la matrícula.

Si no es fa el pagament dins del termini, els codis de barres deixaran de ser efectius i haureu de repetir tot el procés. És possible que ja no disposeu de places al grup que havieu seleccionat.

No cal portar el resguard de pagament a l'escola, però sí els documents que acrediten l'exempció o reducció la taxa.


Accediu a l'aplicatiu que us correspon
EOI Lleida
CPD Balaguer
CPD Les Borges Blanques
CPD Tremp
CPD Vielha