Convalidacions Batxillerat i ESO


Els i les alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d'idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

  • Es cursa a l'EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
  • Es cursa a l'EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l'alumne o alumna el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l'EOI. El centre ho comunica a la Direcció General de Currículum i Personalització abans del 31 d'octubre del curs escolar corresponent.

Al document justificatiu que expedirà el centre on l'alumne/a estudia Batxillerat o ESO cal que quedi clar quina és la llengua que s'estudia a l'institut com a primera llengua.

La convalidació està condicionada a la superació del curs a l'EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l'EOI.

CONVALIDACIONS A L'ESO

Es pot convalidar qualsevol llengua estrangera estudiada a l'EOI i que no ofereix l'institut.