Convocatòria addicional


Dins de cada nivell bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 l'alumne té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l'idioma corresponent.

L'alumne que accedeix directament a A2 o a B2.2 el pot cursar un màxim de dues vegades. Per cursar per tercera vegada A1 o B2.1 , l'alumne haurà de sol·licitar-ho a la direcció que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l'alumne en la seva sol·licitud.

En casos excepcionals que ha de valorar la direcció de l'escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, es podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més a l'alumne que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell. Una convocatòria addicional es podrà sol·licitar en qualsevol moment a partir del dia de la publicació de resultats al juny mitjançant aquest imprès. Les respostes es donaran per correu electrònic o telefònicament.

Sol.licitud convocatòria addicional