Inscripció

exàmens lliures

Convocatòria ordinària de maig - juny 2023

Nivell Intermedi B1

alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus

Nivell Intermedi B2

alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià

Nivell C1

anglès i francès

La matrícula en modalitat lliure permet a l’alumne presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B1, el certificat de Nivell Intermedi B2 i el Certificat de nivell avançat C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa, i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa. El nivell C1 és un curs d'actualització i d'especialització per al perfeccionament de competències en un idioma i està pensat per a les persones que posseeixen el Certificat de nivell avançat (a partir d'ara certificat de nivell Intermedi B2) de les Escoles Oficials d'Idiomes, nivell B2, o certificat equivalent.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que siguin nivells diferents.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o equivalent) i tenir com a mínim 15 anys anys o complir-los durant l'any d'inscripció a la prova.

Tota la informació

Convocatòria ordinària
 
 
  • Dates clau

Període d'inscripció

Inscriu-te

El període d'inscripció és del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023 (a les 23.59 h)

El termini per lliurar documentació al centre per esmenar errades o exclusions s'acaba el 28 de març. Si us plau, envieu-la escanejada al correu de secretaria.

Llegiu més informació.

Publicació dels resultats

26 de juny de 2023 (resultats provisionals)

30 de juny de 2023 (resultats definitius)

Per fer la consulta cal introduir el número del document identificador (DNI, NIE o passaport) i el codi de la sol·licitud.

Consulta de resultats

Podreu veure el vostre examen al departament corresponent el dia (pendent d'informar)

Reclamacions

Fins les 12 h del dia 29 de juny de 2023

 
  • Proves

Prova oral nivell C1

Per a la tasca 1 de la prova oral és necessari portar emplenat aquest document resum de la vostra exposició/presentació i l'heu de lliurar als examinadors.

alemany

anglès

francès

Prova oral (tots els nivells)

El dia de la prova escrita es lliura als candidats la convocatòria  amb el dia i hora per realitzar la prova oral.

Els candidats que per motius justificats necessiteu fer la prova oral el mateix dia que la prova escrita, ho haureu de sol·licitar omplint aquest formulari, abans del 16 de maig de 2023. Rebreu la resposta a partir del dia 19 de maig de 2023.

Els sol·licitants menors d’edat haureu de fer arribar una autorització dels pares o tutors al correu capdestudis@eoilleida.cat.

Documentació que heu d'aportar.

  • Informació pràctica