Cursos ordinaris


CURSOS PRESENCIALS (extensius i intensius)

A l’escola Oficial d’Idiomes de Lleida s’imparteixen cursos presencials extensius d’alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus. Els cursos presencials són cursos ordinaris que s’estenen de finals de setembre a finals de maig.

Estan organitzats en classes de dues hores i quart en torns de dilluns i dimecres i de dimarts i dijous. El marc horari actual va del matí fins al vespre; al matí hi ha classes de les 9:15 a les 11:30 i a la tarda de les 14:15 fins a les 21:00 en franges horàries de dues hores i quart.

Un torn especial de dilluns i dijous es complementa amb el torn de les classes al CPD de Vielha que s’imparteixen els dimarts i dimecres.

Els cursos intensius s’ofereixen als departaments de català i d’espanyol per a estrangers. Alguns nivells d’aquests departaments s’organitzen en classes diàries de dilluns a dijous, des de finals de setembre a gener, el primer quadrimestre i des de febrer a maig el segon quadrimestre; els alumnes fan dos nivells en un any acadèmic i per tant, han de ser avaluats al gener i s’han d’inscriure al nou curs a finals de gener per ser avaluats a finals de curs.


CURSOS SEMIPRESENCIALS

Els cursos semipresencials, són cursos que suposen un dia de classe presencial a la setmana, l’altra meitat del treball i de la docència es fa a casa o a qualsevol lloc on es tingui connexió a Internet.

A l’EOI de Lleida oferim aquest tipus de cursos als nivells B1 (3r), B2 (4rt i 5è) i C1 d'anglès.

Estan pensats per les persones que tenen poca disponibilitat horària per venir al centre i volen aprendre d'una manera autònoma però guiada per un professor/a EOI.

La matrícula a aquest cursos es fa al mateix temps que la resta de cursos.


CURSOS FLEXIBILITZATS ANUALS

Els cursos flexibilitzats us permeten aprendre FRANCÈS, ALEMANY o ANGLÈS a un ritme més pausat, venint a classe només 1 dia a la setmana.

Aquesta nova modalitat és experimental i només s'ofereix en els idiomes i cursos següents:

Alemany 1A i 1B i alemany 2A i 2B

Francès 2A

Anglès 3B i anglès 5B

La matriculació d'alumnes oficials a aquests cursos flexibilitzats es fa al mateix temps que la resta de cursos.

Els alumnes nous han de seguir el procediment d'admisió ordinari, és a dir preinscripció i test de nivell.

imatge de cursos flexibilitzats

CURSOS FORMACIÓ PROFESSORAT

Pla d'Impuls de l'Anglès (PIA)

Inici de curs 2018-19
3 d'octubre


El Departament d’Ensenyament organitza, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, cursos d’anglès de nivells 4t, 5è i C1 a les escoles oficials d’idiomes i de nivells 3r, 4t i 5è a l'IOC per a professorat. Aquests cursos s’adrecen majoritàriament al professorat no especialista a fi de que assoleixi uns nivells alts de competència lingüística en anglès.

A L’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida, les classes per al professorat es fan a l’Institut Josep Lladonosa.

HORARIS CURS 2018-19

INS Josep Lladonosa
Plaça Maria Rúbies s/n (a uns 200 m de l'EOI de Lleida)
25005 Lleida.

Horari

torn

Professor/a

ANGLÈS 4

19 – 21h

Dimarts/dijous

Marta Catarecha

ANGLÈS 5
17 – 19h

Dimarts/dijous

Marta Catarecha

ANGLÈS C1
17 – 19h

Dilluns/dimecres

Maria Cordorniu

ANGLÈS C1
19 – 21h

Dilluns/dimecres

Maria Cordorniu

  • Calendari de matrícula d’antics alumnes PIA per al curs 2018-2019
JULIOL 2018

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes del Pla d’Impuls de l’Anglès, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen.

Els alumnes repetidors hauran de pagar l'import de la taxa o preu públic de segona matrícula. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2018-2019”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a "CaixaBanc". També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00h a partir de la formalització de la matrícula.

Dilluns 2 de juliol

ACCÉS al NIVELL C1

Alumnes de 5è del curs 2017-18 que hagin aprovat la prova de certificat de nivell Avançat amb una nota de 75-100 punts.

ACCÉS a 4t i 5è

Alumnes 4t del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació d’APTE/A.

Dimarts 3 de juliol

ACCÉS al NIVELL C1

Alumnes de 5è del curs 2017-18 que hagin aprovat la prova de certificat de nivell Avançat amb una nota de 65-74.99 punts.

ACCÉS a 4t i 5è

Alumnes de 4t i 5è del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA o NO PRESENTAT/DA.

Dimecres 4 de juliol

ACCÉS al NIVELL C1

Alumnes de C1 del curs 2017-18 NO PRESENTAT/ADA, NO QUALIFICAT/ADA, NO APTE/A o que van fer RENÚNCIA de matrícula.

ACCÉS a 4t i 5è

Alumnes de 4t i 5è del curs 2017-18 que van fer RENÚNCIA de matrícula.