Cursos ordinaris


CURSOS PRESENCIALS (extensius i intensius)

A l’escola Oficial d’Idiomes de Lleida s’imparteixen cursos presencials extensius d’alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus. Els cursos presencials són cursos ordinaris que s’estenen de finals de setembre a finals de maig.

Estan organitzats en classes de dues hores i quart en torns de dilluns i dimecres i de dimarts i dijous. El marc horari actual va del matí fins al vespre; al matí hi ha classes de les 9:15 a les 11:30 i a la tarda de les 14:15 fins a les 21:00 en franges horàries de dues hores i quart.

Un torn especial de dilluns i dijous es complementa amb el torn de les classes al CPD de Vielha que s’imparteixen els dimarts i dimecres.

Els cursos intensius s’ofereixen als departaments de català i d’espanyol per a estrangers. Alguns nivells d’aquests departaments s’organitzen en classes diàries de dilluns a dijous, des de finals de setembre a gener, el primer quadrimestre i des de febrer a maig el segon quadrimestre; els alumnes fan dos nivells en un any acadèmic i per tant, han de ser avaluats al gener i s’han d’inscriure al nou curs a finals de gener per ser avaluats a finals de curs.


CURSOS SEMIPRESENCIALS

Els cursos semipresencials, són cursos que suposen un dia de classe presencial a la setmana, l’altra meitat del treball i de la docència es fa a casa o a qualsevol lloc on es tingui connexió a Internet.

A l’EOI de Lleida oferim aquest tipus de cursos als nivells B1 (3r), B2.1 (4rt), B2.2 (5è), C1 i C2.1 d'anglès.

Estan pensats per les persones que tenen poca disponibilitat horària per venir al centre i volen aprendre d'una manera autònoma però guiada per un professor/a EOI.

La matrícula a aquest cursos es fa al mateix temps que la resta de cursos.


CURSOS FLEXIBILITZATS ANUALS

Els cursos flexibilitzats us permeten aprendre FRANCÈS, ALEMANY o ANGLÈS a un ritme més pausat, venint a classe només 1 dia a la setmana.

Aquesta nova modalitat és experimental i només s'ofereix en els idiomes i cursos següents:

Alemany A1 a i A1 b i alemany A2a i A2b

Francès A2a

Anglès B1b i anglès B2.2b

La matriculació d'alumnes oficials a aquests cursos flexibilitzats es fa al mateix temps que la resta de cursos.

Els alumnes nous han de seguir el procediment d'admisió ordinari, és a dir preinscripció i test de nivell.

imatge de cursos flexibilitzats

CURSOS FORMACIÓ PROFESSORATEl Departament d’Ensenyament promou la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat mitjançant el programa PIA+

El Programa PIA+ 2019-2020 és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI. En el cas de l'EOI de Lleida podeu formar-vos en els nivells:

  • B2.1, B2.2, C1 i C2.1 de la llengua anglesa.
  • tots els nivells de les llengües alemany, àrab, francès, italià i rus.

 Destinataris: professorat en actiu de centres públics, municipals i privats concertats.

Informeu-vos a xtec.cat