Bonificacions i exempcions


PREUS PÚBLICS pels cursos oficials de nivell bàsic A1 (també A1a i A1b) i A2 (també A2a i A2b)  i C1 i C2 (també C2.1 i C2.2)

Bonificacions i exempcions generals enllaç.

Bonificacions i exempcions per als preus públics enllaç.

Els alumnes que s'acullin a la bonificació del 50% del preu públic per estudiar en una escola oficial d'idiomes una segona llengua estrangera diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el seu centre educatiu, hauran de presentar un certificat emès pel seu centre educatiu que indiqui clarament quina és la llengua estrangera obligatòria estudiada.

TAXES pels cursos oficials de nivell intermedi B1 (també B1a i B1b) i intermedi B2 (també B2.1 i B2.2)

 

Bonificacions i exempcions generals enllaç.

Bonificacions i exempcions per a les taxes enllaç.