Projecte educatiu de centre


El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida (EOI de Lleida) és un document aprovat pel Consell Escolar de l'escola, prèvia consulta al Claustre de Professors. En aquest document es troben reflectits els trets d'identitat, les característiques del centre i el seu context, els objectius principals, la visió, l'expressió de l'estructura organitzativa i el tractament de les llengües, a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida.

Aquest projecte educatiu estableix les línies d'actuació per a la nostra Comunitat Educativa, i el compromís de la nostra escola amb la societat.

Descarregueu aquí
el document del PEC