Trasllat de la matrícula


Trasllat durant el curs

Si, durant el curs, heu de continuar els vostres estudis en una altra EOI, cal fer un trasllat de matrícula.

Si després de formalitzar la matrícula, es a dir durant el curs, heu de continuar el curs en un altre centre, el trasllat s'anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza el 30 d'abril per als cursos extensius; el 30 de novembre per als cursos intensius del primer quadrimestre i flexibilitzats, i el 31 de març per als del segon quadrimestre.

La sol·licitud de trasllat de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model "sol.licitud de trasllat d'expedient" que us lliuraran a la secretaria del centre o be us podeu descarregar aquí i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada al centre d'origen, en aquest cas l’EOI de Lleida. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà a la persona sol·licitant. Si no hi ha vacants en l'EOI de destí que desitgeu, us podeu apuntar a la seva llista d'espera on podreu indicar els grups i horaris desitjats.

En el cas dels cursos oficials flexibilitzats, el trasllat de matrícula viva només es podrà fer entre les escoles que participen en el pla experimental de cursos flexibilitzats.

Trasllat en període no lectiu (juliol)

Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d'origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola el 13 0 14 de juliol. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l'escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi, per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. En cas d'acceptació, el procés de trasllat ha d'haver acabat abans del 20 de juliol. La documentació que l'alumne ha d'aportar en el moment de sol·licitar el trasllat és el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l'escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l'expedient acadèmic de l'alumne a l'escola d'origen (EOI Lleida).

Podeu obtenir més informació aquí.

Sol.licitud trasllat de matrícula