Anglès

7 cursos
Nivells A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1 i C2.1

“English is what you need,” people will tell you. And they are right, so there’s every reason to learn English and to learn it well, right from the start. It is essential to be able to participate in everything on a global stage in today’s society as it is the lingua franca that will open doors.  

But English is more than just a tool; it’s also the expression of an incredibly rich and diverse culture that will be a joy to anybody who bothers to take an interest.

The English department of the EOI Lleida sees its task as providing you with both the tool and the culture. Professional competence should go hand in hand with personal growth.

“Cal saber anglès,” tothom ho diu. Efectivament és així, i per tant cal començar a aprendre anglès ja, i aprendre’l bé des del principi.

És indispensable per poder participar en qualsevol àmbit a nivell mundial en la societat d’avui en dia, ja que l’anglès és la lingua franca que t’obrirà portes. L’anglès, però, és molt més que una eina. És l’expressió d’una cultura increïblement rica i diversa que és una joia per a qui la vol conèixer.

El departament d’anglès de l’EOI de Lleida vol posar a la vostra disposició ambdues coses: l’eina i la cultura. Competències professionals i creixement personal aniran de la mà.

 • Horaris curs 2019-20

NIVELL

DIA

HORA

PROFESSOR/A

AULA

A1

dilluns i dimecres

9.15-11.30

F. Martí

33

A1

dimarts i dijous

9.15-11.30

K. Sneyers

14

A1

dilluns i dimecres

14.15-16.30

A. Roqué

13

A1

dimarts i dijous

15.30-17.45

F. Martí

30

A1

dilluns i dimecres

16.30-18.45

A. Roqué

26

A1

dimarts i dijous

17.45-20.00

K. Sneyers

33

A1

dimarts i dijous

18.45-21.00

F. Martí

16

NIVELL

DIA

HORA

PROFESSOR/A

AULA

A2

dilluns i dimecres

9.15-11.30

A. Rodríguez

10

A2

dimarts i dijous

9.15-11.30

A. Rodríguez

10

A2

dimarts i dijous

14.15-16.30

J. Mercer

15

A2

dilluns i dimecres

15.30-17.45

J. Mercer

33

A2

dilluns i dimecres

16.30-18.45

K. Sneyers

15

A2

dimarts i dijous

16.30-18.45

C. Guinaliu

15

A2

dilluns i dimecres

17. 45-20.00

J. Mercer

33

A2

dilluns i dimecres

18.45-21.00

J. Blanquet/M. Aguilà

15

A2

dimarts i dijous

18.45-21.00

C. Guinaliu

15

A2

dl. dc. CPD Balaguer

16.15-18.30

L. Morgó

Centre Lapallavacara

Aquests horaris poden ser modificats per motius de força major

Professorat, contacte i hora d'atenció al públic

AGUILÀ, Montse

Professora d’anglès

maguila@eoilleida.cat

BLANQUET, Judith Professora d'anglès substituta de M. Aguilà
Dilluns  de 16.30 a 17.30 i dijous de 17.45 a 18.45

BÒRIA, Judit

Professora d’anglès
Cap d'estudis adjunt

jboria@eoilleida.cat

Dimarts i dimecres de 11.30 a 12.30

BREEZE, Elizabeth

Professora d’anglès

ebreeze@eoilleida.cat

Consulteu amb la professora

CARRERA, Txus

Professora d’anglès

txuscarrerabadia@eoilleida.cat

Dimecres de 16.45 a 17.45 i dijous de 15.30 a 16.30

CODORNIU, Maria

Professora d’anglès

mariacodorniu@eoilleida.cat

Consulteu amb la professora

COTS, Tere

Professora d’anglès
Secretària

terecots@eoilleida.cat

Dimarts de 15.30 a 16.30 i dijous de 13 a 14

FARRAN, Dolors

Professora d’anglès
Cap de departament adjunt

mfarran@eoilleida.cat

Dilluns i dimecres de 15.00 a 15.30. Dijous d’11.30 a 12.00 i de 15.00 a 15.30

GUINALIU, Cristina

Professora d’anglès

cguinali@eoilleida.cat

Dimarts de 16.00 a 16.30 i dijous de 15.30 a 16.30

LARA, Joan

Professor d’anglès
Coordinador de riscos laborals

jlara8@eoilleida.cat

Dimecres i dijous de 14.30 a 15.30

MARTÍ, Francesc

Professor d’anglès

francescmartialuja@eoilleida.cat

Dilluns de 11.30 a 11.45 i de 17.00 a 17.45. Dimarts de 17.45 a 18.45. Dimecres de 11.30 a 11.45

MÀSICH, Jordi

Professor d’anglès

jmasich@eoilleida.cat

CPD Borges: Dimarts i dijous  de 15.45 a 16.15

Lleida: Dimecres de 15.30 a 16.30

MERCER, Jane

Professora d’anglès

jmercer@eoilleida.cat

Dilluns de 15.00 a 15.30. Dimarts de 18.45 a 19.15.Dimecres de 20 a 20.30. Dijous de 16.30 a 17.00

MIRALLES, M. Josep

Professora d’anglès
Cap  de departament adjunt

mmirall4@eoilleida.cat

Dimarts de 16.45 a 17.45 Dimecres de 15.30 a 16.30

MORGÓ, Lupe

professora d’anglès, (CPD Tremp i Balaguer)

lupemorgocirera@eoilleida.cat

CPD Tremp: dimarts de 15.15 a 16.15.CPD Balaguer: dimecres de 15.15 a 16.15

PEDRÓS, Carme

Professora d’anglès

mpedros@eoilleida.cat

Dimarts de 11.30 a 12.30.Dijous de 11.30 a 12.00 i de 15.45 a 16.15

PORTOLÉS, M. Carme

Professora d’anglès
Coordinadora d’informàtica

cportoles@eoilleida.cat

Dimarts de 14.30 a 16.30

RODRÍGUEZ, Anna

Professora d’anglès

arodri67@eoilleida.cat

Dilluns d’11.30 a 12.00. Dimarts d’11.30 a 12.00 i de 16.00 a 16.30.Dijous d’16.00h a 16.30
ROQUÉ, Anna Professora d'anglès annaroquearjo@eoilleida.cat Dilluns i dimecres de 14.00 a 14.15 i de 18.45 a 19.15

SABATA, Òscar

Professor d’anglès (CPD Vielha i EOI Lleida)

oscarsabata@eoilleida.cat

CPD Vielha: Dimecres de 15.15 a 16.15. Lleida: Dijous de 15.30 a 16.30

SEBASTIA, Sole

Professora d’anglès
Directora

solesebastia@eoilleida.cat

Dimarts de 11.30 a 12.30 i  de 15.15 a 16.15

SNEYERS, Koenraad

Professor d’anglès
Cap de departament

ksneyers@eoilleida.cat

Dilluns i dimecres d’18.45 a 19.45

TAMARIT, Dolors

Professora d’anglès
Administradora

dtamarit@eoilleida.cat

Dimarts de 11.30 a 13. Dijous de 13.30 a 13.45 i de 17.45 a 18.00

TORRES, Glòria

Professora d’anglès (CPD Balaguer i Tremp)

gtorre5@eoilleida.cat

CPD Balaguer: dilluns i dimecres de 15.45 a 16.15. CPD Tremp: dimarts i dijous de 15.45 a 16.15

TORRES, Montse

Professora d’anglès

montsetorresnadal@eoilleida.cat

Dimarts de 16.45 a 17.45. Dijous de 17.15 a 17.45

Bibliografia curs 2019-20

  • English File (fourth edition) A1/A2 Student’s Book and Workbook
   Curs (Nivell): 1 (A1)
   Autor/a: Oxenden, Latham-Koenig & Seligson
   Editorial: Oxford University Press
  • Girl On A Motorcycle
  • Lectura
   Girl on a Motorcycle
   Curs (Nivell): 1 (A1)
   Autor/a: John Escott
   Editorial: Oxford Bookworm Starters
  • Lectura
   Billy Elliot
   Curs (Nivell): 1 (A1)
   Autor/a: Melvin Burgess
   Editorial: Scholastic Readers
   ISBN: 978-1-904-72035-5
  • Elementary Language practice
  • Recomanació!
   Elementary Language Practice (with key)
   Curs (Nivell): 1 (A1)
   Autor/a: Michael Vince
   Editorial: Macmillan
  • English File (fourth Edition) A2/B1 Student’s Book and Workbook
   Curs (Nivell): 2 Bàsic (A2)
   Autor/a: Oxenden, Latham-Koenig & Seligson
   Editorial: Oxford University Press
  • Elementary Language practice
  • Recomanació!
   Elementary Language Practice (with key)
   Curs (Nivell): 2 Bàsic (A2)
   Autor/a: Michael Vince
   Editorial: Macmillan
  • Lectura
   Voodoo Island
   Curs (Nivell): 2 Bàsic (A2)
   Autor/a: Michael Duckworth
   Editorial: Oxford Bookworms
  • Lectura
   Two Lives
   Curs (Nivell): 2 Bàsic (A2)
   Autor/a: Helen Naylor
   Editorial: Cambridge English Readers
  • Fourth edition English File Intermediate. Student’s book and Workbook
   Curs (Nivell): 3 Intermedi (B1)
   Autor/a: Oxenden, Clive, Latham-Koenig, Christina, Lambert Jerry
   Editorial: Oxford University Press
   ISBN: 978-0-19-403565-1
  • Fourth edition English File Intermediate. Multipack B. Llibre pels grups flexibilitzats B1.b
   Curs (Nivell): 3 Intermedi (B1)
   Autor/a: Oxenden, Clive, Latham-Koenig, Christina i Chomacki, Kate
   Editorial: Oxford
  • Destination B1
  • Recomanació!
   Destination B1 : grammar & vocabulary
   Curs (Nivell): 3 Intermedi (B1)
   Autor/a: Mann, Malcolm; Taylore-Knowles, Steve
   Editorial: Macmillan Publishers
   ISBN: 0230035361
  • English Tests A2
  • Recomanació!
   Graded Multiple-choice English Tests A2
   Curs (Nivell): 3 Intermedi (B1)
   Autor/a: Glenn Darragh
   Editorial: Stanley
  • Lectura
   A Matter of Chance
   Curs (Nivell): 3 Intermedi (B1)
   Autor/a: David A. Hill
   Editorial: Cambridge University Press
  • Lectura
   High Life Low Life
   Curs (Nivell): 3 Intermedi (B1)
   Autor/a: Alan Battersby
   Editorial: Cambridge University Press
  • English File upper-intermediate
  • English File upper-intermediate (Llibre de l’alumne i llibre d’exercicis amb clau)
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: VV.AA.
   Editorial: Oxford University Press
  • First Certificate Language Practice
  • Recomanació!
   First Certificate Language Practice (4th edition)
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: Michael Vince
   Editorial: Macmillan
  • Lectures de 4t curs anglès: Caldrà triar una de les següents novel·les.
   Curs (Nivell): 4
  • Wonder
  • Lectura
   Wonder
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: R. J. Palacio
  • Unique
  • Lectura
   Unique
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: Alison Allen-Gray
  • The No. 1 Ladies' Detective Agency
  • Lectura
   The No. 1 Ladies’ Detective Agency
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: Alexander McCall
  • The Boy in the Striped Pajamas
  • Lectura
   The Boy in the Striped Pajamas
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: John Boyne
  • The Terrible Thing
  • Lectura
   The terrible thing that happened to Barnaby Brockett
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: John Boyne
  • The Curious Incident
  • Lectura
   The curious incident of the dog in the night-time
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: Mark Haddon
   Editorial: Vintage
  • English File Advanced
  • English File. Advanced. (Grups presencials)
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: VV.AA.
   Editorial: Oxford University Press
  • Graded Multiple-choice English Tests B2
  • Graded Multiple-Choice English Tests B2. (Grups presencials, semipresencials)
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Glenn Darragh
   Editorial: Stanley
  • English File Advanced Multipack B, Oxford (Third edition) Llibre pels grups flexibilitzats B2.2.b
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Latham-Koening, Oxenden
   Editorial: Oxford
  • Lectura
   Les lectures del nivell B2.2 seran de lliure elecció per part de l’alumnat
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
  • Destination B2
  • Recomanació!
   Destination B2
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Malcom Mann i Steve Taylore-Knowles
   Editorial: Macmillan
  • Outcomes Advanced 2nd ed. EOI-C1
   Curs (Nivell): Avançat C1
   Autor/a: Varis autors
   Editorial: National Geographic Learning
   ISBN: 9780357429754
  • Destination C1 & C2
  • Recomanació!
   Destination C1 & C2
   Curs (Nivell): Avançat C1
   Autor/a: Malcolm Mann i Steve Taylore-Knowles
   Editorial: Macmillan
  • Lectura
   Les lectures del nivell C1 seran de lliure elecció per part de l’alumnat
   Curs (Nivell): Avançat C1
  • Cambridge English Proficiency Masterclass
   Curs (Nivell): Avançat C2
   Autor/a: Kathy Gude, Michael Duckworth, Louis Rogers
   Editorial: Oxford University Press
   ISBN: 97801 94705240