Anglès

7 cursos
Nivells A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1 i C2.1

“English is what you need,” people will tell you. And they are right, so there’s every reason to learn English and to learn it well, right from the start. It is essential to be able to participate in everything on a global stage in today’s society as it is the lingua franca that will open doors.  

But English is more than just a tool; it’s also the expression of an incredibly rich and diverse culture that will be a joy to anybody who bothers to take an interest.

The English department of the EOI Lleida sees its task as providing you with both the tool and the culture. Professional competence should go hand in hand with personal growth.

“Cal saber anglès,” tothom ho diu. Efectivament és així, i per tant cal començar a aprendre anglès ja, i aprendre’l bé des del principi.

És indispensable per poder participar en qualsevol àmbit a nivell mundial en la societat d’avui en dia, ja que l’anglès és la lingua franca que t’obrirà portes. L’anglès, però, és molt més que una eina. És l’expressió d’una cultura increïblement rica i diversa que és una joia per a qui la vol conèixer.

El departament d’anglès de l’EOI de Lleida vol posar a la vostra disposició ambdues coses: l’eina i la cultura. Competències professionals i creixement personal aniran de la mà.

 • Horaris curs 2020-21

NIVELL

DIA

HORA

PROFESSOR/A

AULA

A1

dilluns i dimecres

9.15-11.30

J. Bòria

13

A1

dimarts i dijous

9.15-11.30

M.J. Miralles

14

A1

dilluns i dimecres

14.15-16.30

Per confirmar

13

A1

dimarts i dijous

15.30-17.45

M. J. Miralles

22

A1

dimarts i dijous

16.30-18.45

D. Tamarit

13

A1

dilluns i dimecres

17.45-20.00

Per confirmar

22

A1

dilluns i dimecres

18.45-21.00

Per confirmar

13

NIVELL

DIA

HORA

PROFESSOR/A

AULA

A2

dilluns i dimecres

9.15-11.30

D. Tamarit

10

A2

dimarts i dijous

9.15-11.30

D. Tamarit

10

A2

dimarts i dijous

14.15-16.30

Per confirmar

13

A2

dilluns i dimecres

15.30-17.45

Per confirmar

22

A2

dilluns i dimecres

16.30-18.45

K. Sneyers

14

A2

dimarts i dijous

16.30-18.45

K. Sneyers

14

A2

dimarts i dijous

17. 45-20.00

Per confirmar

22

A2

dilluns i dimecres

18.45-21.00

K. Sneyers

14

A2

dimarts i dijous

18.45-21.00 K. Sneyers

14

Aquests horaris poden ser modificats per motius de força major

Professorat, contacte i hora d'atenció al públic

AGUILÀ, Montse

Professora d’anglès

maguila@eoilleida.cat

BLANQUET, Judith Professora d'anglès substituta de M. Aguilà
Dilluns  de 16.30 a 17.30 i dijous de 17.45 a 18.45

BÒRIA, Judit

Professora d’anglès
Cap d'estudis adjunt

jboria@eoilleida.cat

Dimarts i dimecres de 11.30 a 12.30

BREEZE, Elizabeth

Professora d’anglès

ebreeze@eoilleida.cat

Consulteu amb la professora

CARRERA, Txus

Professora d’anglès

txuscarrerabadia@eoilleida.cat

Dimecres de 16.45 a 17.45 i dijous de 15.30 a 16.30

CODORNIU, Maria

Professora d’anglès

mariacodorniu@eoilleida.cat

Consulteu amb la professora

COTS, Tere

Professora d’anglès
Secretària

terecots@eoilleida.cat

Dimarts de 15.30 a 16.30 i dijous de 13 a 14

FARRAN, Dolors

Professora d’anglès
Cap de departament adjunt

mfarran@eoilleida.cat

Dilluns i dimecres de 15.00 a 15.30. Dijous d’11.30 a 12.00 i de 15.00 a 15.30

GUINALIU, Cristina

Professora d’anglès

cguinali@eoilleida.cat

Dimarts de 16.00 a 16.30 i dijous de 15.30 a 16.30

LARA, Joan

Professor d’anglès
Coordinador de riscos laborals

jlara8@eoilleida.cat

Dimecres i dijous de 14.30 a 15.30

MARTÍ, Francesc

Professor d’anglès

francescmartialuja@eoilleida.cat

Dilluns de 11.30 a 11.45 i de 17.00 a 17.45. Dimarts de 17.45 a 18.45. Dimecres de 11.30 a 11.45

MÀSICH, Jordi

Professor d’anglès

jmasich@eoilleida.cat

CPD Borges: Dimarts i dijous  de 15.45 a 16.15

Lleida: Dimecres de 15.30 a 16.30

MERCER, Jane

Professora d’anglès

jmercer@eoilleida.cat

Dilluns de 15.00 a 15.30. Dimarts de 18.45 a 19.15.Dimecres de 20 a 20.30. Dijous de 16.30 a 17.00

MIRALLES, M. Josep

Professora d’anglès
Cap  de departament adjunt

mmirall4@eoilleida.cat

Dimarts de 16.45 a 17.45 Dimecres de 15.30 a 16.30

MORGÓ, Lupe

professora d’anglès, (CPD Tremp i Balaguer)

lupemorgocirera@eoilleida.cat

CPD Tremp: dimarts de 15.15 a 16.15.CPD Balaguer: dimecres de 15.15 a 16.15

PEDRÓS, Carme

Professora d’anglès

mpedros@eoilleida.cat

Dimarts de 11.30 a 12.30.Dijous de 11.30 a 12.00 i de 15.45 a 16.15

PORTOLÉS, M. Carme

Professora d’anglès
Coordinadora d’informàtica

cportoles@eoilleida.cat

Dimarts de 14.30 a 16.30

RODRÍGUEZ, Anna

Professora d’anglès

arodri67@eoilleida.cat

Dilluns d’11.30 a 12.00. Dimarts d’11.30 a 12.00 i de 16.00 a 16.30.Dijous d’16.00h a 16.30
ROQUÉ, Anna Professora d'anglès annaroquearjo@eoilleida.cat Dilluns i dimecres de 14.00 a 14.15 i de 18.45 a 19.15

SABATA, Òscar

Professor d’anglès (CPD Vielha i EOI Lleida)

oscarsabata@eoilleida.cat

CPD Vielha: Dimecres de 15.15 a 16.15. Lleida: Dijous de 15.30 a 16.30

SEBASTIA, Sole

Professora d’anglès
Directora

solesebastia@eoilleida.cat

Dimarts de 11.30 a 12.30 i  de 15.15 a 16.15

SNEYERS, Koenraad

Professor d’anglès
Cap de departament

ksneyers@eoilleida.cat

Dilluns i dimecres d’18.45 a 19.45

TAMARIT, Dolors

Professora d’anglès
Administradora

dtamarit@eoilleida.cat

Dimarts de 11.30 a 13. Dijous de 13.30 a 13.45 i de 17.45 a 18.00

TORRES, Glòria

Professora d’anglès (CPD Balaguer i Tremp)

gtorre5@eoilleida.cat

CPD Balaguer: dilluns i dimecres de 15.45 a 16.15. CPD Tremp: dimarts i dijous de 15.45 a 16.15

TORRES, Montse

Professora d’anglès

montsetorresnadal@eoilleida.cat

Dimarts de 16.45 a 17.45. Dijous de 17.15 a 17.45

Bibliografia curs 2020-21

  • English File (fourth edition) A1/A2 Student’s Book and Workbook with online practice for speakers of Spanish
   Curs (Nivell): 1 (A1)
   Autor/a: Oxenden, Latham-Koenig & Seligson
   Editorial: Oxford University Press
  • Girl On A Motorcycle
  • Lectura
   Girl on a Motorcycle
   Curs (Nivell): 1 (A1)
   Autor/a: John Escott
   Editorial: Oxford Bookworm Starters
  • Lectura
   Billy Elliot
   Curs (Nivell): 1 (A1)
   Autor/a: Melvin Burgess
   Editorial: Scholastic Readers
   ISBN: 978-1-904-72035-5
  • Elementary Language practice
  • Recomanació!
   Elementary Language Practice (with key)
   Curs (Nivell): 1 (A1)
   Autor/a: Michael Vince
   Editorial: Macmillan
  • English File (fourth Edition) A2/B1 Student’s Book and Workbook with online practice for speakers of Spanish
   Curs (Nivell): 2 Bàsic (A2)
   Autor/a: Oxenden, Latham-Koenig & Seligson
   Editorial: Oxford University Press
  • Stephen Hawking
  • Lectura
   Stephen Hawking
   Curs (Nivell): 2 Bàsic (A2)
   Autor/a: Raynham, Alex
   Editorial: Oxford Bookworms
  • Lectura
   Twelve Years a Slave
   Curs (Nivell): 2 Bàsic (A2)
   Autor/a: Northup, Solomon
   Editorial: Oxford Bookworms
  • Elementary Language practice
  • Recomanació!
   Elementary Language Practice (with key)
   Curs (Nivell): 2 Bàsic (A2)
   Autor/a: Michael Vince
   Editorial: Macmillan
  • Fourth edition English File Intermediate. Student’s book and Workbook with online practice for speakers of Spanish
   Curs (Nivell): 3 Intermedi (B1)
   Autor/a: Oxenden, Clive, Latham-Koenig, Christina, Lambert Jerry
   Editorial: Oxford University Press
   ISBN: 978-0-19-403565-1
  • Fourth edition English File Intermediate. Multipack B. Llibre pels grups flexibilitzats B1.b
   Curs (Nivell): 3 Intermedi (B1)
   Autor/a: Oxenden, Clive, Latham-Koenig, Christina i Chomacki, Kate
   Editorial: Oxford
  • Lectura
   The Amsterdam Connexion
   Curs (Nivell): 3 Intermedi (B1)
   Autor/a: Leather, Sue
   Editorial: Cambridge English Readers. Intermediate B1
  • In the Shadow of the Mountain
  • Lectura
   In the Shadow of the Mountain
   Curs (Nivell): 3 Intermedi (B1)
   Autor/a: Naylor, Helen
   Editorial: Cambridge English Readers. Upper-intermediate B2
  • Destination B1
  • Recomanació!
   Destination B1 : grammar & vocabulary
   Curs (Nivell): 3 Intermedi (B1)
   Autor/a: Mann, Malcolm; Taylore-Knowles, Steve
   Editorial: Macmillan Publishers
   ISBN: 0230035361
  • English Tests A2
  • Recomanació!
   Graded Multiple-choice English Tests A2
   Curs (Nivell): 3 Intermedi (B1)
   Autor/a: Glenn Darragh
   Editorial: Stanley
  • English File upper-intermediate
  • English File upper-intermediate (Llibre de l’alumne i llibre d’exercicis amb clau)
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: VV.AA.
   Editorial: Oxford University Press
  • First Certificate Language Practice
  • Recomanació!
   First Certificate Language Practice (4th edition)
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: Michael Vince
   Editorial: Macmillan
  • Lectures de B2.1: Caldrà triar una de les següents novel·les.
   Curs (Nivell): 4
  • Wonder
  • Lectura
   Wonder
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: R. J. Palacio
  • Unique
  • Lectura
   Unique
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: Alison Allen-Gray
  • The No. 1 Ladies' Detective Agency
  • Lectura
   The No. 1 Ladies’ Detective Agency
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: Alexander McCall
  • The Boy in the Striped Pajamas
  • Lectura
   The Boy in the Striped Pajamas
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: John Boyne
  • The Terrible Thing
  • Lectura
   The terrible thing that happened to Barnaby Brockett
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: John Boyne
  • The Curious Incident
  • Lectura
   The curious incident of the dog in the night-time
   Curs (Nivell): 4 Intermedi (B2.1)
   Autor/a: Mark Haddon
   Editorial: Vintage
  • English File C1.1 (Fourth Edition) Student’s book and workbook with key. (Modalitat presencial)
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Oxenden, Clive, Latham-Koenig, Christina, Lambert Jerry
   Editorial: Oxford University Press
  • Graded Multiple-choice English Tests B2
  • Graded Multiple-Choice English Tests B2. (Llibre complementari grups presencials)
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)

   Editorial: Stanley Publishing
  • Graded Multiple-choice English Tests B2
  • Graded Multiple-Choice English Tests B2. (Llibre de classe grups semipresencials)
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Glenn Darragh
   Editorial: Stanley
  • Lectura
   Lectures del nivell B2.2. Caldrà triar-ne una d’aquest llistat o una de lliure elecció
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
  • Lectura
   The Absolutely True Diary of a Part-time Indian
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Sherman, Alexie
   Editorial: Little, Brown and Company
  • Lectura
   The Muse
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Burton, Jessie
   Editorial: HarperCollins
  • Lectura
   After the Crash
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Bussi, Michel
   Editorial: Orion Books
  • Lectura
   The Virgin Blue
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Chavalier, Tracy
   Editorial: HarperCollins
  • Lectura
   Girl with a Pearl Earring
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Chavalier, Tracy
   Editorial: HarperCollins
  • Lectura
   Tales of the Unexpected
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Dahl, Roald
   Editorial: Penguin Books
  • Lectura
   Mortal Chaos
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Dickinson, Matt
   Editorial: Oxford University Press
  • Lectura
   The House on Mango Street
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Cisneros, Sandra
   Editorial: Arte Público Press
  • Lectura
   The Woman in the Window
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Finn, A. J.
   Editorial: HarperCollins
  • Lectura
   The Girl on the Train
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Hawkins, Paula
   Editorial: Riverhead Books
  • Lectura
   A Spot of Bother
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Haddon, Mark
   Editorial: Vintage
  • Lectura
   Where are you now?
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Higgins Clark, Mary
   Editorial: Pocket Books
  • Lectura
   About a boy
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Hornby, Nick
   Editorial: Penguin Books
  • Lectura
   The Hundred-year-old man
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Jonasson, Jonas
   Editorial: Hyperion books.
  • Lectura
   We Have Always Lived in the Castle
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Jackson, Shirley
   Editorial: Penguin Books
  • Lectura
   The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Joyce, Rachel
   Editorial: Penguin Books
  • Lectura
   The Kite Runner
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Khaled, Hosseini
   Editorial: Penguin Books
  • Remember Me?
  • Lectura
   Remember me?
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Kinsella, Sophie
   Editorial: Black Swan
  • Lectura
   Deaf Sentence
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Lodge, David
   Editorial: Penguin Books
  • Lectura
   Crime Stories, Twentieth-Century Stories, Travel Stories, American Stories.
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Varis autors
   Editorial: Macmillan Literature Collections
  • Lectura
   Tales to Talk About (with CD)
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Mignani, Antonella [coord.]
   Editorial: Black Cat Publishing. Cideb Editrice
  • Lectura
   Birthday Girl
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Murakami, Haruki
  • Lectura
   A Tangled Web i altres llibres de relats: And All for Love, The Eye of Childhood, A Window on the Universe.
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Varis autors
   Editorial: Oxford University Press. OXFORD BOOKWORMS COLLECTION
  • Lectura
   The Rosie Project
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Simsion, Graeme
   Editorial: Penguin Books
  • Lectura
   Auggie & me : three wonder stories
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Palacio, Raquel J.
   Editorial: New York: Alfred A. Knopf
  • Lectura
   The Lovely Bones
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Sebold, Alice
   Editorial: Little, Brown and Company
  • Lectura
   The Art of Racing in the Rain
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Stein, Garth
   Editorial: HarperCollins
  • Destination B2
  • Recomanació!
   Destination B2
   Curs (Nivell): 5 Intermedi (B2.2)
   Autor/a: Malcom Mann i Steve Taylore-Knowles
   Editorial: Macmillan
  • Outcomes Advanced 2nd ed. EOI-C1
   Curs (Nivell): Avançat C1
   Autor/a: Varis autors
   Editorial: National Geographic Learning
   ISBN: 9780357429754
  • Destination C1 & C2
  • Recomanació!
   Destination C1 & C2
   Curs (Nivell): Avançat C1
   Autor/a: Malcolm Mann i Steve Taylore-Knowles
   Editorial: Macmillan
  • Lectura
   L’alumnat ha de llegir dos llibres de lliure elecció. Al setembre es facilitarà un llistat a mode de suggeriment
   Curs (Nivell): Avançat C1
  • Cambridge English Proficiency Masterclass. Llibre pels dos cursos del nivell
   Curs (Nivell): Avançat C2
   Autor/a: Kathy Gude, Michael Duckworth, Louis Rogers
   Editorial: Oxford University Press
   ISBN: 97801 94705240
  • Destination C1 & C2
  • Destination C1 & C2 . Gramàtica pels dos cursos del nivell
   Curs (Nivell): Avançat C2
   Autor/a: Mann, Malcom, Taylore-Knowles, Steve
   Editorial: Macmillan
   ISBN: 978-0230035409