Proves lliures

per a l'obtenció de títols i certificats

Convocatòria extraordinària de febrer 2023

Nivells B1 I B2

La matrícula en modalitat lliure permet a l’alumne presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B1 , el Certificat de Nivell Intermedi B2 i el Certificat de nivell avançat C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa, i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa. El nivell C1 és un curs d'actualització i d'especialització per al perfeccionament de competències en un idioma i està pensat per a les persones que posseeixen el Certificat de nivell Intermedi B2 de les Escoles Oficials d'Idiomes o certificat equivalent.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que siguin nivells diferents.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o equivalent) i tenir com a mínim 15 anys anys o complir-los durant l'any d'inscripció a la prova.

Tota la informació

Convocatòries lliures
 
 
  • Dates clau

Periode d'inscripció

Nivells B1 i B2

El període d'inscripció és a partir de les 9:00h del 14 de novembre de 2022 fins al 18 de novembre de 2022 a les 23:59h

Accés a la inscripció

Publicació dels resultats

Qualificacions provisionals: 20 de febrer de 2023

Qualificacions definitives: 24 de febrer de 2023

 

Accés als resultats
  • Proves

Prova escrita, parts i data

Parts de la prova:

Comprensió de textos orals: comprensió oral

Comprensió de textos escrits: comprensió escrita

Producció i coproducció de textos orals: expressió i interacció oral

Producció i coproducció de textos escrits: expressió i interacció escrita.

Mediació oral i escrita

Divendres 3 de febrer de 2023 a les 16 hores. Cal que us presenteu a les 15.30 i prevegeu que la durada global d’aquesta prova és d’unes 4 hores, 

La convocatòria per a la prova d'expressió i interacció oral es lliura individualment el dia de la prova escrita.

Prova oral


Setmana del 6 al 10 de febrer del 2023 al matí segons convocatòria individual lliurada el dia de la prova escrita.

Els candidats que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el divendres 3 al matí, ho podreu sol.licitar omplint aquest formulari abans del 27 de gener. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l'hora de les proves es publicarà l'1 de febrer.

Els sol·licitants menors d’edat haureu de fer arribar una autorització dels pares o tutors al correu eoilleida@eoilleida.cat.

CANDIDATS B1 admesos a fer la prova oral el dia 3 de febrer
CANDIDATS B2 admesos a fer la prova oral el dia 3 de febrer