Proves lliures

per a l'obtenció de títols i certificats

Convocatòria extraordinària de febrer 2023

Nivells B1 I B2

La matrícula en modalitat lliure permet a l’alumne presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B1 , el Certificat de Nivell Intermedi B2 i el Certificat de nivell avançat C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa, i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa. El nivell C1 és un curs d'actualització i d'especialització per al perfeccionament de competències en un idioma i està pensat per a les persones que posseeixen el Certificat de nivell Intermedi B2 de les Escoles Oficials d'Idiomes o certificat equivalent.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que siguin nivells diferents.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o equivalent) i tenir com a mínim 15 anys anys o complir-los durant l'any d'inscripció a la prova.

Tota la informació

Convocatòries lliures
 
 
  • Dates clau

Periode d'inscripció

Nivells B1 i B2

El període d'inscripció és a partir de les 9:00h del 14 de novembre de 2022 fins al 18 de novembre de 2022 a les 23:59h

Accés a la inscripció

Publicació dels resultats

Qualificacions provisionals: 20 de febrer de 2023

Qualificacions definitives: 24 de febrer de 2023

 

Accés als resultats
  • Proves

Prova escrita, parts i data

Parts de la prova:

Comprensió de textos orals: comprensió oral

Comprensió de textos escrits: comprensió escrita

Producció i coproducció de textos orals: expressió i interacció oral

Producció i coproducció de textos escrits: expressió i interacció escrita.

Mediació oral i escrita

Divendres 3 de febrer de 2023 a les 16 hores. Cal que us presenteu a les 15.30 i prevegeu que la durada global d’aquesta prova és d’unes 4 hores, 

La convocatòria per a la prova d'expressió i interacció oral es lliura individualment el dia de la prova escrita.

Prova oral


Setmana del 6 al 10 de febrer del 2023 al matí segons convocatòria individual lliurada el dia de la prova escrita. Per motius d'organització no es podrà triar un dia en concret.

Els candidats que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el divendres 3 al matí, ho podreu sol.licitar omplint aquest formulari abans del 27 de gener. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l'hora de les proves es publicarà l'1 de febrer.

Els sol·licitants menors d’edat haureu de fer arribar una autorització dels pares o tutors al correu eoilleida@eoilleida.cat.

CANDIDATS B1 admesos a fer la prova oral el dia 3 de febrer
CANDIDATS B2 admesos a fer la prova oral el dia 3 de febrer