Socialització de llibres

L‘EOI Lleida promou la socialització i reutilització dels llibres de text d’anglès i d’espanyol per estrangers dels diferents nivells que s’estudien a l’escola. El fet de socialitzar un llibre implica fer-ne un ús comunitari en lloc de particular ja que es tracta de compartir-lo entre l’alumnat per tal d’allargar-ne la seva utilitat. L’alumne/a responsable del llibre es compromet a tenir-ne cura durant el curs, i en acabar retornar-lo a l’escola a fi de ser reutilitzat el curs vinent per una altra persona.

En aquest enllaç podeu trobar tota la informació i aquí podreu trobar el formulari per sol·licitar-ho.

Comparteix