Reconeixement del projecte d’innovació de l’EOI de Lleida

El Departament d’Educació ha certificat projectes d’innovació de 26 centres de la província de Lleida i estem molts contents perquè un d’aquests projectes és el nostre.
Això ha estat possible gràcies a la feina duta a terme durant 3 anys on s’ha donat continuïtat a un projecte KA1 Erasmus +: “Aules sense fronteres: professors innovadors i alumnes proactius en una Europa plurilingüe”. Vuit professors de la nostra escola van iniciar una formació al voltant d’aquest eix en centres de països estrangers. Des de llavors hem anat difonent els coneixements adquirits a la resta de professors de l’escola i oferint aquesta formació a professorat d’altres centres. Volem però seguir treballant en aquesta línia amb l’objectiu d’oferir el millor ensenyament de qualitat als nostres alumnes.

Comparteix