També es recomanen la gramàtica i el llibre de conjugació de verbs anunciats més amunt pels nivells B1 i B2

EOI Lleida