També es recomanen els exercicis de llengua i la gramàtica del nivell C1

EOI Lleida