Els/les alumnes podran triar un llibre de lectura del llistat que se’ls proporcionarà a començament de curs.

EOI Lleida