Les lectures de francès B1 s’informaran a l’inici de curs.

EOI Lleida