Kak dela?

Kak dela? Ruso para principiantes. Nivel A1.2 (Llibre de consulta)

EOI Lleida