Kak dela?

Kak dela? Ruso para principiantes. Nivel A1.2

EOI Lleida