Kak dela? Ruso para principiantes. Nivel A1.1

EOI Lleida