Grups semipresencials del nivell B2.1: alguns grups utilitzaran el llibre del nivell B2.1 i altres no. Espereu a comprar-lo a l’inici del curs.

EOI Lleida