Grups semipresencials del nivell B2.1- Consulteu el vostre professor abans de comprar el llibre de text

EOI Lleida