Els llibres recomanats a 5è curs (B2.2) són els mateixos que a 4t (B2.1)

EOI Lleida