Els grups semipresencials del nivell B1 no utilitzen llibre

EOI Lleida