expo català

La llengua a l’escola catalana. Un model d’èxit

L’exposició descriu la situació de la llengua en el sistema educatiu del país des del segle XVIII fins a l’any 2010. Hi podem trobar des del naixement de la institució escolar, tal com s’entén actualment,
fins al gran repte de la nova immigració que es va viure en començar el segle XXI…

Se’ns presenta la situació actual de la llengua a l’escola: el català com a llengua de referència; el domini equiparable de català i castellà que tenen els nostres alumnes; el coneixement de llengües
estrangeres…, sense defugir de temes com els atacs a la llengua, tant des del punt de vista jurídic com legislatiu.

Comparteix