Beques convocades pel Ministeri d’Educació

Ja teniu publicada la Convocatòria d’ajuts per alumnes que cursin ensenyaments postobligatoris no univesitaris el curs 2019-2020.
Tota la informació relativa a la convocatòria la podeu trobar al web del Departament d’Educació següent:
http://ensenyament.gencat.cat/…/247-beques-ministerio-posto…

La sol·licitud s’ha de tramitar de manera telemàtica a l’adreça següent:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato.html

El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 d’agost a l’1 d’octubre de 2019.

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato.html

Comparteix