? GRAMÀTIQUES + INCLUSIVES a la biblioteca

A la biblioteca ja disposem d’una gramàtica més inclusiva per als alumnes que estudien francès a l’EOI…

Com escriure i parlar de manera no sexista? La resposta la trobareu a l’obra Manuel de grammaire non sexiste et inclusive: Le masculin ne l’emporte plus! de Michaël Lessard i Suzanne Zaccour.

ADREÇAT ESPECIALMENT ALS ALUMNES DE C1!!

Comparteix