Places EOI per a professors. Programa PIA+

El Departament d’Educació promou la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera i la consolidació de la llengua catalana del professorat mitjançant el programa PIA+

PIA


Estudiar anglès (nivells B2.1, B2.2, C1 i C2)

Inscripcions

Estudiar alemany, àrab, francès, italià o rus

Inscripcions

Estudiar C2 de català

Inscripcions