Places EOI per a professors


El Departament d'Educació reserva places per a professors a les Escoles Oficials de Catalunya.

Si ja esteu estudiant amb nosaltres consulteu les dates de la matricula a l'apartat del web corresponent.
PIA


Inscripcions al programa PIA +

proves de nivell:

21 de setembre a les 10h
24 de setembre a les 17h

Inscripcions

Places reservades a francès, alemany, italià, rus

Inscripcions

Places reservades al nivell C2 de català

Inscripcions fins el 24 de juny
Inscripcions