Renúncia de matrícula


  • Abans de tramitar una sol·licitud on-line , recomanem que llegiu la informació que trobareu a informació general/renúncia a la matrícula.
  • Tots els camps del formulari són obligatoris.
  • Comproveu les vostres dades abans de saltar a la pàgina següent.
  • En alguns casos haureu d’adjuntar la documentació justificativa.
  • Un cop finalitzat el procés rebreu un missatge de confirmació de la sol·licitud.

Aquesta sol·licitud anul·la la matrícula per al curs actual. D’aquest manera l’alumne/a perd el dret a continuar assistint a classe i a ser avaluat. No es comptabilitza el curs a efectes acadèmics i es manté l’oficialitat per al curs següent sempre que se sol·liciti dins del termini establert pel Departament d'Ensenyament ( consulteu apartat SECRETARIA del web eoilleida). Cas que el/la sol·licitant sigui menor d’edat, caldrà tramitar l’autorització del pare/mare/tutor legal de l’alumne/a a la secretaria del centre. Només es pot sol·licitar una renúncia per curs.