Preinscripció i matriculació

Nivell C1

Qué és es el nivell C1?

Descarregueu-vos la informació

Anglès i Francès

(C1 d'alemany s'ofereix cíclicament)
Tots els interessats en cursar el nivell C1 han de fer la preinscripció a través d'un aplicatiu en línea:


- Alumnes oficials i lliures que hagin superat el certificat de nivell B2 EOI el curs 17-18 (convocatòries de juny i febrer)

- Alumnes oficials C1 del curs 17-18 NO APTES o que van renunciar a la matrícula.

- Persones que van obtenir el nivell B2 EOI en cursos anteriors.

- Persones que disposen d'un certificat equivalent al nivell B2

  • Dates clau setembre 2018

Preinscripció

telemàtica els alumnes
de l'3 al 6 de setembre (fins les 15h)

ATENCIÓ: En el moment de fer la preinscripció haureu de triar l'horari o el grup classe al què voleu assistir.

Aneu a l'aplicatiu

Prova d'Ordre d'Accés

I acreditació del nivell B2

10 de setembre de 10h a 13h. S'admetran candidats fins les 11.20h.

12 de setembre de 15h a 20h. S'admetran candidats fins les 18.20h

13 de setembre de 15h a 20h. S'admetran candidats fins les 18.20h

14 de setembre de 10h a 13h. S'admetran candidats fins les 11.20h.

Només per a les persones que no disposen de certificat B2 EOI o el van obtenir amb anterioriat a l'any 2018. Cal aportar el certificat de B2 per poder accedir a la prova, juntament amb DNI i resguard de preinscripció.

Si heu obtingut el Certificat de Nivell B2 EOI a l'EOI de Lleida en cursos anteriors al 17-18 no cal presentar el certificat en el moment de l'acreditació, però cal fer-ho cas que el vostre certificat B2 sigui d'una altra EOI.

Assignació de places

Segons ordre decreixent de nota de certificat de nivell B2 EOI o prova d’ordre.

19 de setembre de 2018 a les 18h

ConsulteuAssignació de places

Matriculació

Online

del 19 al 21 de setembre

Llista d'espera a partir de les 13h del dia 26 de setembre.

Aneu a l'aplicatiu