Matrícula

alumnes oficials

 

El procés de matrícula d’alumnes oficials de l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida es fa via telemàtica els dies que s’indiquen en el següent calendari i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

Per fer aquesta matrícula, l'alumnat haurà d’entrar a l'aplicatiu de matriculació que trobareu al final d'aquest document. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9h del matí, sense tancar l'accès als alumnes que s'havien de matricular en la franja anterior.

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre presencialment a l’escola els dies 11 i 12 de juliol.

ATENCIÓ: Amb l'aplicació de la LOMCE els cursos canvien de nom i s'adapten al Marc europeu comú de referència:

                1r=A1         2n=A2        3r=B1        4t=B2.1        5è= B2.2

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major.

 • Dates de la matrícula curs 2019-20

4 i 5 juliol

Alumnes que han obtingut la qualificació APTE/A de 1r a 5è (de tots els idiomes) i C1 de català,  i que es matriculen en la mateixa franja horària (o en el grup que correspon si només hi ha una opció).

6 i 7 de juliol

Alumnes que han obtingut la qualificació APTE/A de 1r a 5è (de tots els idiomes), i C1 de català, i volen matricular-se a un grup d'una franja horària diferent.

8 i 9 de juliol

Alumnes de 1r a C1 (de tots els idiomes, i C2 de català, que han obtingut la qualificació NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA, NO PRESENTAT/DA o que han fet RENÚNCIA a la matrícula.

Alumnes PIA

Els grups del PIA ( Pla d'Impuls a l'Angles) s'incorporen als grups ordinaris EOI. Així els alumnes PIA es matriculen al mateix temps que els alumnes oficials i disposen de la mateixa oferta horària.

Nous ajuts PIA+

Alumnes C2.1

Alumnes que volen fer C2.1 a l'EOI de Lleida, es matriculen al setembre.

Calendari de matrícula C2.1
 • Trasllats a un altra EOI

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 15 i 16 de juliol.

La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. . La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà que l'interessat sol.liciti la tramitació del trasllat d’expedient a l'escola d'origen.

En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol.

 • Pagament

L’aplicatiu de matrícula us facilitarà 3 maneres de fer el pagament de la matrícula i el material:

 1. Amb targeta de crèdit/dèbit de qualsevol entitat
 2. Els clients de CaixaBank poden fer el pagament online a través de Línia Oberta
 3. Us podeu imprimir el “Resguard de matrícula ” per fer efectiu els imports de matrícula i material a qualsevol caixer automàtic o SERVICAIXA de CaixaBank ,en el termini de 24h, a partir de la formalització de la matrícula telemàtica. Cal fer dos pagaments, corresponents a cada un dels dos codis de barres del resguard.

En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la taxa, cal aportar la documentació acreditativa al centre en el termini d’una setmana des de l’inici de les classes.

El fet de no aportar la documentació acreditativa de reducció o exempció de taxa comportarà l'anul.lació de la matrícula i la pèrdua de l'import pagat.

 • Matriculació

Instruccions

Per accedir a l'aplicatiu

Per accedir a l'aplicatiu cal que indiqueu:

 • usuari= data de naixement:  00/00/0000
 • contrasenya= DNI sense lletra.
 • contrasenya personal.
 1. Aneu a la pestanya GENERAL  i  MATRICULA ON-LINE
 2. Confirmeu o trieu grup.
 3. Trieu les taxes que us corresponguin (Ordinària/ família nombrosa de categoria general o monoparental/exempts). Consulteu la informació: AQUÍ

Disposeu de 24h per fer el pagament de la matrícula.

Si no es fa el pagament dins del termini, els codis de barres deixaran de ser efectius i haureu de repetir tot el procés. És possible que ja no disposeu de places al grup que havieu seleccionat.

No cal portar el resguard de pagament a l'escola, però sí els documents que acrediten l'exempció o reducció la taxa.


Accediu a l'aplicatiu que us correspon
EOI Lleida
CPD Balaguer
CPD Les Borges Blanques
CPD Tremp
CPD Vielha