Preinscripció i matrícula

alumnes nous

El proper curs 2020-21, i en funció de l’evolució de la pandèmia provocada per la covid-19, alguns grups podrien dur-se a terme en una modalitat híbrida, en la qual el percentatge de presencialitat dependrà en tot moment de la situació sanitària i de les instruccions que doni el Departament d'Educació.

Sigui com sigui, estarem al teu costat.

Qui es pot matricular a l'EOI de Lleida i als centres públics delegats de Les Borges Blanques, Tremp, Balaguer i Vielha?

Alemany, Anglès, Àrab, Català, Espanyol, Francès, Italià, Rus

D'acord amb la Resolució del Departament d'Ensenyament que aprova les normes de preinscripció i matrícula a les Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya, per poder accedir als ensenyaments d’idiomes de les EOI és requisit imprescindible tenir 16 anys o complir-los l'any en què es comencin els estudis.

També hi poden accedir les persones més grans de 14 anys o que els compleixen l'any que comencen els estudis per estudiar un idioma diferent al primer idioma estranger cursat a l'ESO.

 

Convalidacions batxillerat

Els i les alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d'idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

 • Es cursa a l'EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
 • Es cursa a l'EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l'alumne o alumna el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l'EOI. El centre ho comunica a la Direcció General de Currículum i Personalització abans del 31 d'octubre del curs escolar corresponent.

La convalidació està condicionada a la superació del curs a l'EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l'EOI.

Tres passos per fer la
matricula:


1. Preinscripció (i test de nivell, si cal)
2. Assignació de plaça
3. Matrícula

 
Descarrega't el fulletó informatiu
 
 • Dates clau setembre 2021

Preinscripció

en línea:  del 31 d'agost al 3 de setembre (fins a les 14 h)

Preinscripció presencial: 3 de setembre (fins a les 14 h)

Test de nivell

del 7 al 10 de setembre de 2021 (cal consultar el dia i l'hora al web de cada centre). Per als idiomes per als quals estigui disponible un test de nivell telemàtic, el període per a fer-lo s'inicia en el moment de fer la preinscripció i fins al 10 de setembre.

Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell): des de les 12 hores del 13 de setembre de 2021 fins a les 12 hores del 15 de setembre de 2021.

Confirmació de plaça

15 de setembre de 2021, a les 13 hores

Matriculació

Online

des de les 20 hores del 15 de setembre fins al 17 de setembre de 2021

C2 - des de les 20 hores del 16 de setembre fins al 20 de setembre de 2021

 

Llista d'espera

del 21 al 22 de setembre.

Quasi totes les preinscripcions en llista d'espera obtenen plaça. La matrícula es farà  a través d'un aplicatiu en línia.

ANGLÈS a partir de les 12 del matí del dia 21 de setembre.

RESTA D'IDIOMES a partir de les 9 h del dia 22 de setembre

C2 - 22 de setembre de 2021 des de les 12 hores

 • Preinscripció

Del 31 d'agost  al 3 de setembre

Preinscripció telemàtica a través d'un aplicatiu en línia des de les 9 h del dia 31 d'agost  de 2020 fins a les 14 h del dia 3 de setembre de 2021, ambdós inclosos. Podreu fer la preinscripció presencialment a l'EOI el dia 3 de setembre fins les 14 h.

Si disposeu d'un certificat que us permet accedir directament a un nivell, l'heu d'ajuntar en el moment de fer la preinscripció. Podeu consultar les equivalències en certificació d'idiomes aquí.

Si no disposeu de cap certificat,  caldrà que feu un test de nivell.

Recordeu que heu de triar l'horari de classe. Disposeu de 4 possibles opcions.

Aneu a l'aplicatiu de preinscripció

Consulteu els horaris
del curs 2021 - 2022 (Pendents)

 • Test de nivell

DOCUMENTACIÓ per a fer el test de nivell:

 • DNI/PASSAPORT
 • RESGUARD de la preinscripció.

EOI de Lleida (Test de nivell 2020)

7 de setembre de 10h a 13 h S'admetran candidats fins a les 11.20 h.

8 de setembre de 15 h a 20 h. S'admetran candidats fins a les 18.20 h

9 de setembre de 15 h a 20 h S'admetran candidats fins a les 18.20 h

10 de setembre de 10h a 13 h. S'admetran candidats fins la es 11.20 h.

ATENCIÓ!!! Recordeu que els dies 13 (a partir de les 12:00), 14 i 15 de setembre (fins a les 12 h) heu de triar l'horari de classe al mateix aplicatiu de preinscripció.

 CPD Balaguer (Test de nivell 2020)

9 de setembre de 16 h a 20 h. S'admetran candidats fins a les 19.20 h.

10 de setembre de 16 h a 20 h. S'admetran candidats fins  a les 19.20 h.

CPD Les Borges Blanques i CPD Tremp (Test de nivell 2020)

9 de setembre de 16 h a 20 h. S'admetran candidats fins a les 19.20 h.

10 de setembre de 16 h a 20 h. S'admetran candidats fins a les 19.20 h.

 CPD Vielha (Test de nivell 2020)

9 de setembre de 16 h a 20 h. S'admetran candidats fins a les 19.20 h.

10 de setembre de 10 h a 13 h. S'admetran candidats fins a les 11.30 h.

ATENCIÓ!!! Recordeu que els dies 13 (a partir de les 12:00), 14 i 15 de setembre (fins a les 12 h) heu de triar l'horari de classe al mateix aplicatiu de preinscripció.

 • Matriculació

15, 16 i 17 de setembre

al mateix aplicatiu de consulta d'assignació
Aneu a l'aplicatiu

LLISTA d'ESPERA: 21 i 22 de setembre

Quasi totes les preinscripcions obtenen plaça. Matriculeu-vos a l'aplicatiu de matrícula els dies 21 i 22 de setembre.

 • Documentació per enviar o lliurar a la secretaria de l'EOI

Podeu fer-nos arribar la documentació presencialment o per correu electrònic a:
documentacio@eoilleida.cat

 

Per l'expedient acadèmic

 • DNI o passaport
 • 1 fotografia mida carnet
 • Alumnes de 14 i 15 anys

  si voleu fer anglès

 • certificat del centre on es cursa l’ESO que informi de la primera llengua estrangera que s’estudia o bé una fotocòpia compulsada del llibre d’escolaritat on consti la llengua estrangera que s’estudia.
 • Si és el vostre cas

 • documentació acreditativa de l'exempció o bonificació del pagament de la taxa.
 • trasllat d’expedient.
 • Altres impresos

  per descarregar i enviar a l'EOI de Lleida: documentacio@eoilleida.cat

  Sol·licitud de trasllat d'expedient

   
   
   

  Instruccions

  Per fer el pagament

  L’aplicatiu de matrícula us facilitarà 3 maneres de fer el pagament de la matrícula i el material:

  1. Amb targeta de crèdit/dèbit de qualsevol entitat
  2. Els clients de CaixaBank poden fer el pagament online a través de Línia Oberta
  3. Us podeu imprimir el “Resguard de matrícula ” per fer efectiu els imports de matrícula i material a qualsevol caixer automàtic o SERVICAIXA de CaixaBank ,en el termini de 24 h, a partir de la formalització de la matrícula telemàtica. Cal fer dos pagaments, corresponents a cada un dels dos codis de barres del resguard. No cal portar el document de pagament al centre.

  En cas d’haver al·legat una reducció o exempció de la matrícula, cal aportar la documentació acreditativa al centre en el termini d’una setmana des de l’inici de les classes.

  El fet de no aportar la documentació acreditativa de reducció o exempció de taxa comportarà l'anul·lació de la matrícula i la pèrdua de l'import pagat.