Inscripció

exàmens lliures

Convocatòria ordinària de juny 2021

Nivell Intermedi B1

alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus

Nivell Intermedi B2

alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià

Nivell C1

alemany, anglès i francès

La matrícula en modalitat lliure permet a l’alumne presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B1, el certificat de Nivell Intermedi B2 i el Certificat de nivell avançat C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa, i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa. El nivell C1 és un curs d'actualització i d'especialització per al perfeccionament de competències en un idioma i està pensat per a les persones que posseeixen el Certificat de nivell avançat (a partir d'ara certificat de nivell Intermedi B2) de les Escoles Oficials d'Idiomes, nivell B2, o certificat equivalent.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que siguin nivells diferents.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o equivalent) i tenir com a mínim 15 anys anys o complir-los durant l'any d'inscripció a la prova.

Tota la informació

Convocatòria ordinària
 
 
  • Dates clau

Període d'inscripció

El període d'inscripció és a partir de les a partir de les 9:00h de l'1 de març fins al 5 de març de 2021, a les 23:59h.

El termini per lliurar documentació al centre per esmenar errades o exclusions s'acaba el 29 de març. Si us plau, envieu-la escanejada al correu de l'escola.

Llegiu més informació.

Publicació dels resultats

23 de juny de 2021 (resultats provisionals)

30 de juny de 2021 (resultats definitius)

Per fer la consulta cal introduir el número del document identificador (DNI, NIE o passaport) i el codi de la sol·licitud.

Consulta de resultats

Podreu veure el vostre examen al departament corresponent.

S'informarà del dia oportunament

Reclamacions

Fins les 12 h del dia 29 de juny de 2021

 
  • Proves

Prova oral nivell C1

Per a la tasca 1 de la prova oral és necessari portar emplenat aquest document resum de la vostra exposició/presentació:

alemany

anglès

francès

Prova oral (tots els nivells)

El dia de la prova escrita es lliura als candidats la convocatòria  amb el dia i hora per realitzar la prova oral.

Els candidats que per motius justificats necessiteu fer la prova oral el mateix dia que la prova escrita, ho haureu de sol·licitar omplint aquest formulari, abans del 14 de maig de 2021. Rebreu la resposta a partir del dia 19 de maig de 2021.

Els sol·licitants menors d’edat haureu de fer arribar una autorització dels pares o tutors al correu capdestudis@eoilleida.cat.

Documentació que heu d'aportar.