Lectura obligatòria (elecció personal). Un llibre de relats curts.

EOI Lleida