Lectura obligatòria (elecció personal) Text de diferent tipologia: teatre, revista científica, manual tècnic.

EOI Lleida