Professors Montse Vendrell i Dídac Simón, nivell B1: S’utilitzarà el mètode descrit a sota:

EOI Lleida