Professor Rubén Moncho, nivell B1: S’utilitzarà el llibre de gramàtica descrit a sota:

EOI Lleida