Les lectures dels diferents nivells d’alemany s’informaran en començar el curs.

EOI Lleida