La professora proposarà a classe les lectures del nivell. Vet ací alguns exemples:

EOI Lleida