Atenció. Hi ha 2 llibres de text a A1 d’italià segons l’horari escollit

EOI Lleida