Al nivell A2 no s’utilitzarà mètode. Vegeu els llibres recomanats.

EOI Lleida