Cursos d’estiu 21

L’EOI de Lleida ofereix cursos d’estiu durant el mes de juliol. Aquesta és la nostra oferta:

CURSOS DE LLENGUA DE 40 HORES (35 h presencials i 5 h asincròniques)

Dates: Del 5 al 16 de juliol

Horari: De 9.30 a 13 h

Preu: 215 + 5 € de material

IDIOMES I NIVELLS:

Alemany A1

Anglès A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1

Curs d’anglès per a joves de 14 i 15 anys

Francès A1

Italià A1

Rus A1

Xinès A1

PROVA D’ANIVELLAMENT                                       

Per matricular-vos a primer de qualsevol idioma no cal fer cap prova prèvia. Si us voleu matricular a d’altres nivells, heu de presentar un certificat que acrediti quin nivell teniu; si no el teniu, cal fer una prova per establir el vostre nivell de coneixements. El resultat d’aquest test es comunicarà a l’alumne/a per telèfon.

Dates: A partir del 17 de maig, excepte divendres a l’EOI de Lleida

Horari: De dilluns a dijous d’11 a 14 h i de 15 a 19 h

Lloc: Biblioteca de l’EOI

MATRÍCULA  

Dates: Del 17 de maig al 30 de juny

Horari: de 9.30 a 20h de dilluns a dijous i divendres de 9.30 a 13h.

Lloc: Secretaria de l’EOI. També podreu fer la matrícula online i ja ens posarem en contacte amb vosaltres.

Requisits: Cal presentar la fotocòpia del DNI o passaport i l’acreditació del nivell de llengua. El pagament de la matrícula s’ha de fer efectiu a qualsevol terminal de Servicaixa o bé per Internet, a Línia Oberta de “La Caixa”.

– Cal tenir 14 anys, com a mínim, o complir-los durant l’any 2021.

– L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

– La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles.

– No es retornarà l’import total o parcial de la matrícula en cas que l’alumne/a decideixi no assistir als cursos o retirar-se’n.

CERTIFICACIÓ

En acabar el curs, l’EOI lliurarà un certificat d’assistència, sempre que l’alumne/a hagi assistit al 80% de les classes.

Cursos en tràmit de ser reconeguts pel Departament d’Educació com a cursos de Formació Permanent.

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció.

Cursos subjectes a possibles canvis per motius de força major!

Comparteix