Contractació servei de neteja de l’Escola Oficial d’Idiomes

CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA EOI Nova licitació 26/11/2016 Anunci Resolució d’inici de l’expedient de contractació Plecs de clàusules administratives Plecs de prescripcions tècniques Data d’obertura de sobre C 16/12/2016 Resolució d’adjudicació del contracte