🧳Nou “Servei de Maleta Viatgera”

Durant el curs escolar 2020-2021 a l’EOI de Lleida hem estrenat el Servei de Maleta Viatgera, com una nova eina de difusió i préstec de documents de la biblioteca adreçat als alumnes que formen part dels Centres Públics Delegats (CPD) de l’escola.

Hem posat en marxa el projecte de la Maleta Viatgera per acostar a l’alumnat dels CPD una part del fons documental de la biblioteca. Amb aquesta iniciativa hem pretès crear un servei de préstec més directe, accessible i igualitari entre tots els estudiants que integren l’EOI de Lleida.

Des de la biblioteca hem volgut minimitzar la possible problemàtica generada per les distàncies territorials dels nostres Centres Públics Delegats a l’EOI de Lleida, i facilitar, en la mesura que ens ha estat possible, l’accés al material de l’escola.

Aquest curs escolar el servei ha funcionat com a prova pilot i s’ha adequat sempre als protocols de gestió i seguretat sanitària anti COVID vigents en cada moment (confinaments perimetrals, quarantenes, terminis, neteja…).

》CENTRES PÚBLICS DELEGATS

L’EOI de Lleida té de quatre Centres Públics Delegats:

 • CPD Balaguer (Anglès B1, B2.1, B2.2 i C1 + Francès B1 i C1)
 • CPD Borges Blanques (Anglès B2.1 i B2.2)
 • CDP Tremp (Anglès B1, B2.1, B2.2 i C1)
 • CPD Vielha (Anglès B1, B2.1 i C1 semi)

》OBJECTIUS

Els objectius que s’han intentat assolir amb aquest servei són:

 1. Fomentar i millorar l’aprenentatge d’idiomes entre els estudiants dels CPD.
 2. Descobrir els serveis que ofereix la biblioteca, entre els quals destaca el préstec de tot tipus de documents.
 3. Establir  vincles de proximitat entre l’alumnat i professors/professores dels CPD i la biblioteca, com a equipament de l’EOI.
 4. Utilitzar i difondre els recursos que ofereix la biblioteca.
 5. Millorar la comunicació entre l’alumnat dels CPD i la biblioteca.
 6. Potenciar i visibilitzar el paper de la biblioteca com a espai educatiu.

》FUNCIONAMENT DEL SERVEI

El servei de maleta viatgera ha seguit el següent procediment:

 • Des de la biblioteca hem preparat la maleta amb material didàctic de tot tipus (revistes, lectures, gramàtiques, novetats…).

La selecció del contingut s’ha fet seguint els següents criteris:

 • El material seleccionat ha estat del nivell corresponent al grup al qual anava adreçat (B1, B2.1, B2.2 i C1).
  • Abans de fer la selecció dels documents ens hem reunit amb el docent del grup que havia de rebre la maleta, per conèixer de primera mà les necessitats informatives, inquietuds literàries o problemes idiomàtics que tenien els seus alumnes.
  • Després d’aquesta reunió, hem avaluat el material de la biblioteca i hem seleccionat aquell que era més adequat per al grup.
  • Hem elaborat una llista bibliogràfica impresa que hem entregat al professorat juntament amb la maleta, on hi constava un inventari detallat de tot material seleccionat.
 • El/La docent del CPD s’ha emportat la maleta viatgera de la biblioteca al seu centre.
 • Quan la maleta ha arribat al seu destí, el professorat ha exposat el material a l’aula i els alumnes han tingut l’oportunitat de consultar directament els documents a classe. En el cas que un alumne s’hagi interessat en algun dels documents exposats, ho ha comunicat al docent i l’ha pogut agafar en préstec durant 15 dies.
 • El professorat ha informat a la biblioteca del material prestat, per registrar-ho al programa informàtic de la biblioteca (epergam) i un cop ha finalitzat l’exposició del material a l’aula, s’ha retornat la maleta a la biblioteca.
 • La biblioteca ha contactat amb els alumnes que han utilitzat el servei de préstec, per comunicar-los-hi la data de devolució dels documents. Els alumnes sempre han tingut l’opció de prorrogar el material prestat 15 dies més, si ningú els havia reservat prèviament.
 • Els alumnes dels CPD han retornat el material prestat directament al professorat, que a la vegada l’ha entregat a la biblioteca quan després ha assistit presencialment a l’EOI.
 • Tot el material retornat ha estat 48 hores en quarantena abans de tornar-se a prestar, per garantir totes les mesures de seguretat anti COVID.
 • S’ha informat als alumnes de totes les sortides de la maleta viatgera a través de l’instagram de la biblioteca (@biblioeoidelleida).

》EXPERIÈNCIES

》VALORACIÓ

La valoració del servei és satisfactòria, malgrat que aquest curs escolar tan “atípic” no ha estat possible completar la visita de la maleta viatgera a tots els grups dels Centres Públics Delegats.

Els alumnes dels CPD han agafat en préstec material de la maleta viatgera i, també, han sol·licitat documents del fons de la biblioteca. El professorat ens ha comunicat la bona acollida i l’interès que ha despertat aquest projecte entre els seus estudiants.

Considerem que la maleta viatgera és una eina molt útil per a motivar l’aprenentatge d’un idioma i descobrir la biblioteca de l’EOI com a recurs educatiu.

El nostre objectiu per als propers cursos es donar-la a conèixer a tots els nivells i grups i, també, incrementar el nombre de sortides de la maleta viatgera, establint un calendari viatger més concret i rotatori entre els diferents CPD que formen part de l’EOI de Lleida.

Des de la biblioteca volem agrair la bona predisposició i l’esperit de col·laboració que sempre ha mostrat tot el professorat dels CPD; sense la seva ajuda ens seria impossible dur a terme aquest nou servei.

Moltes gràcies a tots i a totes!

Comparteix