Proves lliures

per a l'obtenció de títols i certificats

Convocatòria extraordinària de febrer 2018

Nivells Intermedi B1 i Avançat B2

La matrícula en modalitat lliure permet a l’alumne presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi , el Certificat de Nivell Avançat i el Certificat de nivell C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa, i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa. El nivell C1 és un curs d'actualització i d'especialització per al perfeccionament de competències en un idioma i està pensat per a les persones que posseeixen el Certificat de nivell avançat de les Escoles Oficials d'Idiomes, nivell B2, o certificat equivalent.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que siguin nivells diferents.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o equivalent) i tenir com a mínim 15 anys anys o complir-los durant l'any d'inscripció a la prova.

Tota la informació

Convocatòries lliures
 
 
  • Dates clau

Periode d'inscripció

Nivells INTERMEDI B1
i AVANÇAT B2

El període d'inscripció és a partir de les 9:00h del 27 de novembre fins l'1 de desembre de 2017, a les 23:59h.
Accés a la inscripció

Publicació dels resultats

Qualificacions provisionals: 5 de març de 2018

Els/Les candidats/es que vulgueu tornar a veure l'exàmen podeu venir el dia 6 de març de 2018 de 12h a 13h

Qualificacions definitives: 9 de març de 2018

Accés als resultats
  • Proves

Prova escrita

Comprensió escrita, comprensió oral, ús de la llengua i expressió i interacció escrita.

Divendres 16 de febrer a les 16 hores. Cal que us presenteu a les 15.30 i prevegeu que la durada global d’aquesta prova és d’unes 4 hores, és a dir, de 16 a 20 ó 20:30 hores.

Prova oral

Setmana del 19 al 23 de febrer al matí segons convocatòria individual lliurada el dia de la prova escrita. El dia de la prova escrita es demanarà als candidats la seva preferència pel dia de realització de la prova oral. L'escola intentarà satisfer la preferència dels candidats però no pot garantir-ho al 100%.

Els candidats que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el divendres 16 al matí, heu d’omplir la sol·licitud que trobareu a consergeria o més avall i fer-la arribar per e-mail a ssebasti@xtec.cat abans del 12 de febrer. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l'hora de les proves es publicarà el 14 de febrer.

Els sol·licitants menors d’edat haureu d’adjuntar una autorització dels pares o tutors.

Descarregueu la sol·licitud